Kredyt hipoteczny dla emeryta

2015-07-13 10:53:31

Wbrew pozorom nie tylko młodzi mogą sobie pozwolić na luksus, jakim jest kredyt hipoteczny. Banki lubią solidnych dłużników o stabilnych źródłach utrzymania. Do takich z pewnością należą emeryci. Większość z nich nie planuje jednak zakupu nowego domu czy mieszkania. Seniorzy najczęściej zostają współkredytobiorcami, zwiększając zdolność kredytową swoich dzieci.

Banki są przyjazne dla potencjalnych kredytobiorców, którzy przekroczyli wiek emerytalny. Z drugiej strony, choć tacy klienci mogą liczyć na przyznanie kredytu hipotecznego, to muszą zdawać sobie sprawę z istnienia pewnych ograniczeń co do dostępnego dla nich okresu spłaty.

Ograniczenia wiekowe dla kredytobiorcy

Banki ustalają górny limit wieku, w którym kredytobiorca musi uregulować całe swoje zadłużenie. Przykładowo - ustalenie maksymalnego wieku na poziomie 70 lat oznacza, że płatność ostatniej raty kredytowej powinna mieć miejsce nie później niż w dniu (lub roku) 70 urodzin kredytobiorcy.

Limit wieku obowiązuje również współkredytobiorców

Restrykcjami objęte są również kredyty hipoteczne zaciągane przez kilka osób. W takim przypadku wysoki wiek najstarszego kredytobiorcy może utrudnić zaciągnięcie kredytu.

Sprawdź też: Ubezpieczenie CPI do kredytu hipotecznego - czym jest i na jakich zasadach działa?

Ograniczenia wiekowe mogą wymuszać wybór kredytu o krótkim okresie spłaty, co z kolei ma niekorzystny wpływ na ocenę zdolności kredytowej. Z drugiej strony spłata kredytu w krótszym okresie przekłada się na obniżenie kosztów odsetkowych.

Zwykle do 75 lat

Większość krajowych banków ustaliła podobne limity wiekowe - najczęściej wynoszą one 70 lat lub 75 lat. Niektórzy kredytodawcy dopuszczają jednak możliwość złagodzenia obowiązujących restrykcji, po spełnieniu określonych kryteriów. Mogą na nie liczyć klienci:

  • Banku BGŻ BNP Paribas,
  • Banku BPH,
  • BZ WBK,
  • PKO BP.

Banki przyjazne emerytom

Najbardziej przyjazną politykę dla osób starszych prowadzą:

  • Alior Bank,
  • Bank Pocztowy,
  • Getin Bank.

Te instytucje ustaliły maksymalny limit wieku (dokładniej: sumy wieku i okresu spłaty) na 80 lat. Co więcej, część z kredytodawców rezygnuje z ograniczeń wiekowych w sytuacji, gdy dochody najstarszego klienta mają niewielki wpływ na ocenę zdolności kredytowej (Getin Bank) lub spłata kredytu jest zabezpieczona polisą na życie dla seniora (Alior Bank, Bank Pocztowy).

Limity wiekowe w kredytach hipotecznych

Bank

Maksymalny wiek kredytobiorcy w chwili spłaty ostatniej raty

Alior Bank

80 lat

Bank BGŻ BNP Paribas

75 lat (inne wnioski rozpatrywane indywidualnie)

Bank BPH

80 lat, jeśli:

  • do kredytu przystępują również dzieci kredytobiorcy (i ich dochody zostały uwzględnione przy ocenie zdolności kredytowej) lub

  • LtV kredytu wyniesie do 50%

Bank Pekao

70 lat

Bank Pocztowy

80 lat

Bank Zachodni WBK

jeżeli w dniu spłaty ostatniej raty kredytobiorca będzie miał więcej niż 70 lat, powinien wykupić ubezpieczenie na życie

Credit Agricole

70 lat

Deutsche Bank

70 lat

eurobank

70 lat

Getin Bank

80 lat

ING Bank Śląski

70 lat w przypadku kredytobiorcy z najwyższym dochodem (pozostałe wnioski rozpatrywane indywidualnie)

mBank

70 lat

Millennium Bank

75 lat

PKO Bank Polski

brak ograniczeń (wnioski rozpatrywane indywidualnie)

Raiffeisen Polbank

70 lat

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam