Fundusze inwestycyjne - brać zamiast lokaty?

2015-06-30 16:47:56

W czasach niskich stóp procentowych spada opłacalność lokat bankowych. W takiej sytuacji warto rozejrzeć się za innymi, bardziej atrakcyjnymi sposobami na pomnażanie oszczędności. Jednym z nich może okazać się wpłata pieniędzy do funduszu.

Rynek funduszy inwestycyjnych kusi bogactwem swojej oferty. Do naszej dyspozycji oddawane są produkty finansowe o różnym poziomie ryzyka i potencjalnych zysków. To, na który z nich się zdecydujemy, powinno zależeć od tego, jaki stopień ryzyka jesteśmy gotowi podjąć i w jakiej perspektywie czasowej zamierzamy oszczędzać. Przy wyborze konkretnego funduszu warto zwrócić również uwagę na wiążące się z nim opłaty.

Ile można zarobić?

Zakup jednostek funduszu inwestycyjnego może dać zyski rzędu kilkunastu procent rocznie, a niekiedy nawet ponad 20%. To, ile ostatecznie zarobimy, zależy jednak nie tylko od wyników funduszu. Nie bez znaczenia dla opłacalności naszej inwestycji są również ponoszone na nią koszty.

Rodzaje opłat

W przypadku funduszy mamy do czynienia z dwoma podstawowymi rodzajami opłat:

  • prowizja

Pierwszym z nich jest prowizja za zarządzanie, potrącana od wartości wszystkich zgromadzonych środków. Jej wysokość wynosi nie więcej niż 4% i zależy od rodzaju funduszu – im bardziej agresywny, tym wyższa prowizja. Stanowi ona niejako cenę, jaką płacimy za profesjonalne zarządzanie naszym kapitałem.

  • opłata dystrybucyjna

Druga z opłat pobierana jest przy zakupie jednostek uczestnictwa (opłata dystrybucyjna) i w przypadku bezpiecznych funduszy rynku pieniężnego nie przekracza na ogół ułamka procentu. Z kolei w przypadku ryzykownych funduszy akcji może ona dochodzić nawet do 5%. Warto wiedzieć, że opłatę dystrybucyjną można obniżyć, a niekiedy nawet całkowicie wyeliminować.

Oprócz wskazanych opłat funkcjonować mogą w umowach jeszcze dodatkowe prowizje, np. opłata umorzeniowa.

Jak obniżyć prowizję za nabycie jednostek?

Do sprawdzonych sposobów obniżenia kosztu nabycia jednostek funduszu można zaliczyć:

  • korzystanie z internetowych kanałów dystrybucji,
  • udział w programach systematycznego oszczędzania,
  • wypatrywanie promocji organizowanych przez fundusze,
  • korzystanie z ofert wysoko oprocentowanych lokat z funduszami,
  • indywidualne negocjacje warunków oferty.

Fundusz lepszy od lokaty?

Występowanie wymienionych kosztów sprawia, że aby inwestycja się zwróciła, fundusz musi tak naprawdę zarobić co najmniej kilka procent. Nie oznacza to jednak, że nie warto decydować się na tę formę oszczędzania. Fundusze inwestycyjne mają przewagę nad lokatami w kilku ważnych obszarach.

W przypadku funduszy podatek Belki płacony jest dopiero w chwili odkupienia jednostki obrachunkowej. Z kolei lokaty bankowe są obciążane w ten sposób po każdym naliczaniu odsetek. Z drugiej strony nie można zapominać o największym minusie inwestycji w fundusze, którym jest fakt, że trudno jest przewidzieć przyszłą wartość ich jednostek.

Emilia Kasińska