Kredyt na działkę z rozpoczętą budową - spis dokumentów

2015-06-30 12:55:15

Kredyt hipoteczny pozwoli nam nie tylko na zakup mieszkania czy gotowego domu, ale również na nabycie działki z rozpoczętą już budową. Sprawdź, jakie dokumenty będą niezbędne, aby sfinansować taki zakup z pomocą banku.

Kredyt hipoteczny to rozwiązanie, które pozwala na sfinansowanie zakupu nieruchomości (także domu, którego budowa już została rozpoczęta). Jest to kredyt długoterminowy, cechujący się specjalnym sposobem zabezpieczenia – hipoteką.

Kredyty hipoteczne oferowane są w większości banków. Aby je otrzymać, niezbędne jest posiadanie odpowiedniej zdolności kredytowej, a także spełnienie szeregu formalności.

Aby otrzymać kredyt na kupno działki z rozpoczętą budową, trzeba będzie przekazać bankowi zestaw dokumentów. Nie jest on wcale tak krótki, więc warto wiedzieć dokładnie, co się w nim znajduje:

 • Umowa z generalnym wykonawcą bądź wykonawcą budowy.
 • Kosztorys i harmonogram finansowo-rzeczowy naszej inwestycji, który został opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane. Kosztorys i harmonogram muszą być zaakceptowane przez klienta (kredytobiorcę) na formularzu banku, zgodnie z jego regułami.
 • Aktualny odpis z księgi wieczystej, która jest prowadzona dla kredytowanej nieruchomości. Odpis nie powinien być wcześniejszy niż sprzed 3 miesięcy.
 • Wyrys oraz wypis z rejestru budynków i gruntów z dodatkową adnotacją informującą, że stanowią one podstawę wpisu w księdze wieczystej nieruchomości, gdzie realizowana jest budowa.
 • Decyzja dotycząca zagospodarowania terenu oraz warunków zabudowy, projekt zagospodarowania działki budowlanej wraz z potwierdzeniem urzędu, że projekt jest załącznikiem do pozwolenia na budowę.
 • Decyzja-pozwolenie na budowę, która została wydana przez właściwy organ z adnotacją, że ma ona charakter ostateczny. Oprócz pozwolenia na zbywcę należy przedstawić zatwierdzoną dokumentację projektowo-techniczną.
 • Jeśli nieruchomość nie posiada księgi wieczystej, należy przedstawić jeden z trzech dokumentów:
  • umowę nabycia przez zbywcę prawa własności do danej nieruchomości (akt notarialny);
  • prawomocne postanowienie sądu o nabyciu przez zbywcę praw spadkowych plus potwierdzenie uregulowania podatku spadkowego;
  • umowę darowizny nieruchomości na zbywcę (akt notarialny).
 • Umowa przedwstępna między zbywcą a klientem dotycząca sprzedaży działki, na której rozpoczęto budowę. W umowie muszą znaleźć się informacje na temat nieruchomości, jej adresu, powierzchni, terminu zawarcia aktu notarialnego umowy sprzedaży, a także ceny zakupu.
Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam