Polisy na życie bez karencji

2015-06-17 18:19:07

Karencja to sposób zabezpieczenia się towarzystwa ubezpieczeniowego przed nieuczciwym klientem, który chciałby wyłudzić wypłatę świadczenia, wiedząc, że zajście na pewno nastąpi. Czy karencja w umowach ubezpieczeniowych jest zawarta zawsze? A może występują pewne odstępstwa i zdarza się, że można znaleźć polisę bez karencji?

Zwykle karencja obowiązuje przez pierwszeod 3-4 miesięcy. W tym okresie, bezpośrednio po zawarciu umowy ubezpieczenia, towarzystwo nie udziela ochrony. Wyjątkiem są czasami nieszczęśliwe wypadki. Dla ubezpieczonego oznacza to, że od chwili zawarcia umowy przez okres karencji nie przysługują mu świadczenia, za które płaci składki. Nie ma więc możliwości celowego wykupienia ubezpieczenia z zamiarem ochronienia się przed jakimś przewidywanym zdarzeniem.

Po co karencja?

Poprzez karencję ubezpieczyciel zabezpiecza się przed nieuczciwymi klientami, którzy chcieliby wyłudzić wypłatę świadczenia. Taki klient ma świadomość tego, że szkoda na pewno zajdzie. Najlepszym przykładem jest osoba, która zachorowała i wie, że objawy będą się nasilać.

Podobnie też nie ubezpieczymy domu, w którym dzień wcześniej wybuchł pożar lub zaszła inna szkoda. Oczywiste jest, że chodzi o zyski ubezpieczyciela. Ten chce najpierw zarobić dzięki odprowadzanym przez nas składkom, a dopiero później ewentualnie wypłacać nam odszkodowania. Karencja na pewno zostanie ustalona na wypadek ciężkiego zachorowania oraz śmierci w wyniku samobójstwa.

W przypadku ciąży krócej

Wiele TU skraca lub rezygnuje z karencji w przypadku ciąży. Jest to istotne, ponieważ mimo przystąpienia do umowy już po zajściu w ciążę, kobieta może otrzymywać świadczenie po urodzeniu dziecka.

Jak uniknąć karencji?

Niektóre towarzystwa oferują również możliwość wykupienia okresu karencji. Aby to zrobić, należy dopłacić do składki określoną kwotę. Możemy jej również uniknąć w przypadku przenoszenia ubezpieczenia z jednego towarzystwa do drugiego. Zwykle wymagane jest zrobienie dodatkowych badań medycznych lub opłacenie dodatkowej składki. Klient indywidualny ma jednak małe szanse na znalezienie oferty bez karencji, dlatego należy szukać oferty z najkrótszym jej okresem.

Grupowe bez karencji

Najłatwiej o ubezpieczenie bez karencji w przypadku ubezpieczeń grupowych. Wynika to z faktu, że przedsiębiorca ma większe możliwości negocjacji warunków umowy. Przykładem takiej oferty jest propozycja w UNIQUA. W ramach Pracowniczego Ubezpieczenia na Życie, jeśli do ubezpieczenia przystąpi grupa minimum 15 osób, karencja nie jest stosowana. Podobnie w ramach mniej znanej oferty HDI Gerling Życie TU S.A. Grupowe Ubezpieczenie na Życie Ocean, gdzie do ubezpieczenia przystępuje się bez kresu karencji, za wyjątkiem poważnych zachorowań.

Żaneta Pilarska