Wspólne konto oszczędnościowe - w którym banku je założyć?

2015-06-17 08:02:30

Założenie wspólnego konta oszczędnościowego nie jest problematyczne. Można to zrobić za pośrednictwem Internetu, infolinii lub osobiście w wybranym oddziale. W wyniku złożenia odpowiedniej dyspozycji współwłaściciele wyrażają zgodę na przyznanie drugiej osobie takich samych praw do dysponowania zgromadzonymi środkami. W którym banku można założyć taki rachunek?

Współwłasność rachunku można zadeklarować od razu przy zakładaniu konta, istnieje także możliwość wydania polecenia ustanowienia współwłaściciela dotychczas indywidualnego konta. W razie potrzeby taką dyspozycję możemy cofnąć. Pamiętajmy jednak, że wszelkie zmiany wymagają zgody obydwu osób, jak również wiążą się ze zmianą numeru rachunku.

Konto Oszczędnościowe Getin Banku

 • oprocentowanie: 4% gwarantowane do końca 2016 r. dla kwot od 1 zł do 10 tys. zł
 • oprocentowanie pozostałych środków:
  • premiowe:
   • saldo do 100 tys. zł - 2,5% w skali roku
   • saldo od 100 tys. zł do 200 tys. zł - 2,7%
   • powyżej 200 tys. zł - 2,9%
  • podstawowe:
   • saldo do 100 tys. zł - 1,5% w skali roku
   • saldo od 100 tys. zł do 200 tys. zł - 1,7%
   • powyżej 200 tys. zł - 1,9%

Sprawdź też: Gdzie w budżecie domowym szukać oszczędności?

Wspólne konto oszczędnościowe prowadzić można w Getin Banku. Każdy ze współposiadaczy może dysponować rachunkiem wspólnym samodzielnie w granicach kwoty dostępnej na rachunku. Mają oni również prawo samodzielnie wypowiadać umowę ze skutkiem dla drugiego współposiadacza. Aby zmienić rachunek na wspólny, należy podpisać aneks do umowy. W tym przypadku nie ma jednak możliwości dokonania zamiany rachunku wspólnego na indywidualny.

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING

 • oprocentowanie promocyjne: 2,5% w skali roku przez pierwsze 4 miesiące od otwarcia OKO w ramach oferty specjalnej Bonus na start
 • oprocentowanie standardowe:
  • poniżej 100 tys. zł - 1% w skali roku
  • od 100 tys. zł - 1,05% w skali roku

Sprawdź też: Zadbaj o przyszłość finansową dziecka

Otwarte Konto Oszczędnościowe w ING Banku Śląskim można prowadzić jako konto indywidualne lub wspólne. Nie ma konieczności posiadania konta osobistego w tym banku. ING zastrzega, że prowadzi rachunki wspólne tylko dla dwóch współposiadaczy posiadających taki sam status dewizowy, który należy potwierdzić przedłożonymi dokumentami. Ponadto współposiadacze konta odpowiadają solidarnie z tytułu powstałego zadłużenia na rachunku, jednak każdy z nich dysponuje samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku.

Konto Wspólne w BGŻOptima

 • oprocentowanie: 3% w skali roku dla nowych środków (od 1 zł do 100 tys. zł)
 • oprocentowanie dla pozostałych środków:
  • promocyjne - 2,0% w skali roku,
  • standardowe zmienne - 1,5% w skali roku

Jako że obsługa kont w BGŻOptima przeprowadzana jest w pełni elektronicznie, w przypadku Konta Wspólnego na etapie wypełniania wniosku do każdego ze współposiadaczy wysyłane są odrębne kody SMS, na wskazane przez nich we wniosku i potwierdzone numery telefonów komórkowych. Wymagana jest akceptacja oferty przez obu współposiadaczy. Warto dodać, że prawo odstąpienia od umowy ramowej przysługuje każdemu ze współposiadaczy, jednak ma to skutek wobec wszystkich stron umowy.

Żaneta Pilarska