WIBOR 3M, czyli dlaczego rata kredytu się zmienia

2015-06-18 16:08:35

Spłacając kredyt, często mamy do czynienia ze zmianą wysokości rat - pomimo wyboru spłaty w ratach równych. Za wszystkie podwyżki i obniżki rat miesięcznych przy kredytach złotowych odpowiada WIBOR - zwykle 3M. Jak wpływa ten czynnik na ratę kredytu?

WIBOR to wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Jest to stopa, według której instytucje finansowe udzielają sobie nawzajem pożyczek, np. WIBOR 3M odnosi się do pożyczek międzybankowych udzielanych na trzy miesiące.

Jak ustalany jest WIBOR?

WIBOR jest ustalany w dni robocze o godzinie 11.00 na podstawie stóp zgłaszanych przez uczestników fixingu, czyli przedstawicieli 13 banków, po odrzuceniu dwóch najwyższych i dwóch najniższych wielkości.

Za fixing odpowiada Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI Polska, które jest organizacją osób aktywnych zawodowo przy transakcjach na międzynarodowym i krajowym rynku pieniężno-walutowym.

Z czego składa się rata?

Decydując się na kredyt, skupiamy się przede wszystkim na wysokości oprocentowania i raty, a także okresie jego spłaty. Raczej nie analizujemy dokładnie, co składa się na wysokość raty, tymczasem spłacając kredyt hipoteczny do uregulowania mamy dwie jej części:

  • odsetkową i
  • kapitałową. 

Dodatkowo również oprocentowanie kredytu składa się z dwóch elementów:

  • stopy bazowej, czyli podstawy oprocentowania w postaci określonego wskaźnika i
  • marży, która jest zyskiem dla banku, a ustalana jest przez każdą instytucję osobno.

Marża a stopa bazowa

Marża to część stała raty, jest ona negocjowana z bankiem przed podpisaniem umowy kredytowej i nie zmienia się w trakcie jej trwania. Stawka WIBOR, jest zależna od aktualnych stóp procentowych i w trakcie spłaty kredytu ulega zmianie. Właśnie ten czynnik wpływa na to, iż wysokość spłacanej przez nas raty kredytu może się zmniejszyć lub zwiększyć w trakcie trwania umowy kredytowej.

Spadki WIBOR-u cieszą kredytobiorców

Obecnie WIBOR 3M wynosi 1,71% i jego wartość jest określana jako bardzo niska. Taka wysokość jest korzystna dla kredytobiorców, którzy mogą liczyć na obniżenie rat kredytów. Jest to pozytywna wartość zwłaszcza dla zobowiązań zaciąganych przy wyższych stawkach stóp międzybankowych.

Ryzyko wzrostów

Każdy spadek stawki WIBOR powinien cieszyć kredytobiorcę, gdyż oznacza to niższą ratę kredytu. Jednak miejmy na względzie to, iż wartość tego wskaźnika jest ciągle aktualizowana, więc ulega zmianom. W związku z tym wystarczy, iż wzrośnie on do 4%, jak to było dwa lata temu, a raty kredytobiorców, którzy zaciągają kredyty obecnie, mogą wzrosnąć nawet o 20%. Takie zmiany i podwyżki mogą doprowadzić do sytuacji, gdy kredytobiorcy będą mieli problem ze spłatą wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam