Zasady spłaty kredytu studenckiego

2015-06-02 19:07:19

Kredyt studencki jest tanim rozwiązaniem na sfinansowanie utrzymania studenta podczas nauki, ponieważ młody człowiek nie musi w tym czasie spłacać rat tego kredytu. Po zakończeniu nauki dług musi jednak zostać zwrócony. Opisujemy, na jakich warunkach się to odbywa.

Nawet bezpłatne studia w Polsce są tylko z pozoru bezpłatne, jeśli student uczy się poza miejscem zamieszkania. Pojawiają się wydatki, z których nie zawsze można zrezygnować. Najczęściej jest to comiesięczny koszt wynajęcia mieszkania lub opłata za akademik, a przecież należy jeszcze doliczyć codzienne wydatki na jedzenie, czy okazjonalne - na książki. Trudno to wszystko sfinansować, gdy nie ma się zamożnych rodziców. W tej sytuacji często rozwiązaniem pozostaje kredyt studencki.

Warunki spłaty kredytu

Kredyt studencki jest oferowany osobom uczącym się na preferencyjnych warunkach. Młody kredytobiorca spłaca to zobowiązanie dopiero dwa lata po ukończeniu studiów i dopiero wtedy zostaje obarczony niewielkimi odsetkami. Wcześniej finansuje je BGK. W czasie nauki student nie spłaca również żadnych rat. Nawet potem nie musi bać się wysokich kosztów studenckiego zobowiązania, bo jego oprocentowanie nie przekracza połowy stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego.

Transze i kryterium dochodowości

Warto jednak wiedzieć, że środki przyznane w ramach kredytu studenckiego nie są wypłacane od razu w całości, lecz co miesiąc w ratach po 600 zł w czasie trwania roku akademickiego. Ważne jednak, żeby młody kredytobiorca rozpoczął nauką, zanim ukończy 25 lat. Istotne jest również kryterium dochodu na członka rodziny, chociaż limit nie jest wcale niski, ale ustalany jest co roku na nowo. W roku akademickim 2014/2015 to 2500 zł na osobę.

Nie wszędzie dostaniesz kredyt studencki!

Warto również wiedzieć, że nie wszystkie banki udzielają takiego kredytu, a tylko te, które podpisały stosowną umowę z BGK, np. PKO BP lub Bank Pekao S.A. Nie ma znaczenia, do której instytucji student się uda, bo wszędzie warunki są podobne, a określa je ściśle ustawa. Wniosek o kredyt można składać od początku października.

Poręczenie kredytu

Niestety, nie ma co liczyć na kredyt studencki bez odpowiedniego zabezpieczenia tej pożyczki. Potrzebne jest poręczenie, które najczęściej udzielają rodzice studenta, jednak muszą posiadać odpowiednią zdolność kredytową. Jeśli nie spełniają kryteriów, wciąż można jednak ubiegać się o poręczenie BGK. Gdy dochód na członka rodziny nie przekracza 600 zł, student może uzyskać poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego na 100% kwoty kredytu, a przy dochodach powyżej 600 zł do 1000 zł na członka rodziny jest to już tylko 70%.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam