Których świadczeń komornik nie może zająć?

2015-06-19 13:52:24

Zajęcie konta przez komornika wiąże się z licznymi niedogodnościami i utrudnieniami. Pieniądze, które są zgromadzone na rachunku, mogą zostać zablokowane na rzecz spłaty zobowiązania. Dotyczy to także przyszłych wpływów pieniężnych, jeśli dług jest wysoki. Są jednak świadczenia, których komornik nie może zająć.

Komornik ma prawo do zajęcia wynagrodzenia, ale są przecież jeszcze świadczenia innego typu - także te, które pozostają wolne od jego działań. Warto mieć świadomość faktu, że to wierzyciel decyduje o tym, z jakich świadczeń będzie ściągane zobowiązanie. Wierzyciel może wskazać, że egzekucja powinna odbywać się ze środków gromadzonych np. w ramach wynagrodzenia za umowę o pracę lub w ramach świadczeń otrzymywanych z ZUS-u. Zajęcie komornicze może także dotknąć na przykład zwrotu nadpłaconego podatku.

Komornik, przed podjęciem działań, musi zawiadomić o chęci dokonania egzekucji długu bank, zakład pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub inne podmioty, które wypłacają dłużnikowi świadczenia. W zawiadomieniu owym egzekutor wzywa daną instytucję, by nie wypłacała dłużnikowi świadczeń. Zamiast tego pieniądze mają być kierowane bezpośrednio na konto wskazane przez komornika.

Egzekucja długów pociąga za sobą liczne utrudnienia i niedogodności. Zajęcie większości środków może znacząco utrudnić życie dłużnika. Są jednak środki, których komornik nie może zająć. Oto ich lista:

  • Świadczenia, które zostały udzielone na cele związane z wyjazdami służbowymi.
  • Świadczenia udzielone przez Skarb Państwa, które zostały przekazane w związku z realizacją celu specjalnego (stypendium, wsparcie innego typu).
  • Wypłaty z tytułu ubezpieczeń osobistych oraz odszkodowania majątkowe do 3/4 ich wysokości. Ten wyjątek nie ma zastosowania, jeśli egzekucja komornicza ma na celu pokrycie zobowiązań alimentacyjnych.
  • Świadczenia, które są wypłacane przez pomoc społeczną.
  • Świadczenia pozyskiwane w ramach alimentów, zapomogi, dodatki dla sierot i tym podobne świadczenia.
  • Świadczenie uzyskiwane z tytułu umowy o pracę może być zajęte w 50% wysokości.
  • Świadczenia typu: renta, emerytura mogą być zajęte w wysokości 25%.

Egzekucja komornicza to trudna i nieprzyjemna sytuacja, z którą jednak trzeba się będzie zmierzyć. Z komornikiem warto współpracować i próbować wynegocjować lepsze warunki, niż udawać, że problem rozwiąże się sam.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam