Czy poręczyciel musi mieć zdolność kredytową?

2015-06-09 17:01:48

Niejednokrotnie, aby móc skorzystać z kredytu, banki wymagają na kliencie dodatkowe zabezpieczenie w postaci polisy, weksla, jak również poręczenia osoby trzeciej. Podobnie jak sam kredytobiorca, tak i poręczyciel musi wykazać się przez bankiem zdolnością kredytową.

Udzielając kredytów, zwłaszcza hipotecznych, opiewających na wysokie kwoty, bank stosuje wobec kredytobiorcy kilka sposobów zabezpieczenia tego rodzaju zobowiązań. Jedną z przyjętych form jest poręczenie. I choć z pozoru może się wydawać, że poręczycielem kredytu może być każdy, stwierdzenie to zdecydowanie mija się z prawdą.

Poręczenie nie dla każdego

Zgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi udzielania kredytów bankowych kredytodawcy są zobligowani do sprawdzania zdolności kredytowej nie tylko kredytobiorcy, ale również ewentualnego poręczyciela kredytu. W praktyce oznacza to, że poręczycielem kredytu może być jedynie osoba, która nie tylko posiada pozytywną historię kredytową, ale również ma stałe zatrudnienie i wykaże się zdolnością kredytową.

Obwarowania, jakimi objęty jest poręczyciel, wynikają z faktu ustalenia jego zdolności co do ewentualnej spłaty kredytu, w przypadku, kiedy kredytobiorca zaprzestanie spłacać jego raty.

Brak zdolności nie zwalnia od odpowiedzialności

Należy pamiętać, że w przypadku zawieszenia spłaty rat przez osobę zaciągającą kredyt na poręczycielu nadal ciąży obowiązek regulowania należności względem banku z tytułu poręczonego kredytu. A sam fakt znajdowania się w kiepskiej sytuacji finansowej w momencie wystąpienia banku z roszczeniami nie zwalnia osobę trzecią od odpowiedzialności finansowej za powstałe wcześniej zobowiązanie kredytowe osoby, której jest się żyrantem. W takim przypadku należy spodziewać się, że brak spłat zarówno ze strony kredytobiorcy, jak i poręczyciela skutkować będą działaniami windykacyjnymi, a nawet skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Należności będą dochodzone zarówno od osoby zaciągającej zobowiązanie, jak również od osoby poręczającej.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam