Ubezpieczenie na życie dla 70-latka

2015-05-26 15:14:52

Do niedawna znalezienie polisy na życie dla emeryta było dosyć trudne. Im starszy był zainteresowany ochroną, tym trudniej było mu znaleźć ubezpieczyciela. W tej chwili ubezpieczenia dla osób 70- czy 80-letnich są jednak dostępne przynajmniej w kilku firmach ubezpieczeniowych.

Osoby starsze często chcą się ubezpieczyć, by zapewnić spokój i pieniądze swoim bliskim po swojej śmierci. Ubezpieczenie na życie stało się jeszcze bardziej popularne po zmniejszeniu się zasiłku pogrzebowego.

Karencja

W przypadku ubezpieczeń na życie, zwłaszcza dla osób starszych, wymagane są jednak zwykle ankiety medyczne, a czasem specjalne badania weryfikujące stan zdrowia. Cała procedura przedłuża karencję, czyli okres pomiędzy podpisaniem umowy a rozpoczęciem okresu ochrony. Ten okres może wynosić 12 miesięcy, a w niektórych firmach ubezpieczeniowych nawet 24 miesiące.

Ochrona tymczasowa

W okresie karencji ubezpieczyciele stosują zwykle tzw. ochronę tymczasową, która stanowi niepełne zabezpieczenie. Oznacza to, że świadczenie (w pełnej bądź określonej wysokości) zostanie wypłacone tylko w konkretnych przypadkach, np. po śmierci ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Ochrona tego rodzaju obowiązuje od podpisania wniosku oraz opłaceniu składki, przez okres weryfikacji stanu zdrowia, aż do zakończenia karencji.

Oferta dla osób starszych

Życie Direct to oferta dla osób pomiędzy 18 a 85 rokiem życia. Dostępna jest więc również dla tych, którzy niechętnie są obejmowani ochroną ubezpieczeniową przez ubezpieczycieli. W ramach oferty emeryt może skorzystać z Dodatkowego Zasiłku Pogrzebowego, z niskimi sumami ubezpieczenia, a także z ubezpieczenia Spokój Bliskich, gdzie kwota gwarancyjna może wynieść nawet 300 000 zł.

Dodatkowy Zasiłek Pogrzebowy

Dodatkowy Zasiłek Pogrzebowy to korzystne rozwiązanie, które ubezpieczony 70-latek może potraktować jako dodatkową zapomogę na pochówek. Zainteresowany kupnem takiej polisy emeryt, przy sumie ubezpieczenia 4 tys. zł, zapłaci miesięczną składkę w wysokości 40 zł.

Spokój nie tylko bliskich

Polisa Spokój Bliskich to ubezpieczenie, w którym kwota gwarancyjna wynieść może nawet na 300 000 zł. Dokumenty przedstawiające stan zdrowia osoby ubezpieczonej trzeba składać w tej ofercie tylko przy wysokich sumach ubezpieczenia. W przypadku, gdy ubezpieczony ciężko zachoruje, może otrzymać 75% sumy ubezpieczenia, nawet 225 000 zł. Pieniądze te mogą być wypłacone przez ubezpieczyciela z przeznaczeniem na leczenie lub na inny, wybrany cel.

Wysokość składki jest uzależniona od sumy ubezpieczenia, wieku osoby przystępującej do umowy oraz wybranego wariantu polisy. W podstawowej wersji skłądka może wynieść nawet złotówkę dziennie.
 

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam