Ubezpieczenie CPI do kredytu hipotecznego - czym jest i na jakich zasadach działa?

2015-06-24 15:34:28

Kredyt hipoteczny to zobowiązanie długoletnie i kosztowne. Decydując się na nie, musimy liczyć się nie tylko z koniecznością zapłaty odsetek i prowizji, ale także składki ubezpieczenia CPI. Na jakich zasadach chroni kredytobiorcę taka polisa?

Ubezpieczenie CPI (ang. credit protection insurance) jest polisą chroniącą kredytobiorcę od zdarzeń, które uniemożliwią mu spłatę kredytu. Takie ubezpieczenie może polegać na ochronie klienta na wypadek:

  • utraty pracy,
  • czasowej lub trwałej niezdolności do pracy,
  • śmierci (zwykle tylko na skutek nieszczęśliwego wypadku).

Jaką ochronę zapewnia polisa z kategorii CPI? W przypadku np. utraty pracy czy niezdolności do pracy firma ubezpieczeniowa spłaca za kredytobiorcę zwykle od 6 do 12 rat kredytu. W przypadku polisy na życie może spłacić całość kredytu po śmierci kredytobiorcy.

Warto poznać wyłączenia

Decydując się na wykupienie polisy przy kredycie hipotecznym, powinniśmy dokładnie zapoznać się ze szczegółami zawartymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia, a przede wszystkim z wyłączeniami. W przypadku ochrony od utraty pracy nie dostaniemy odszkodowania, jeśli rozwiązanie umowy czy utrata pracy nastąpiły z winy naszej, czyli kredytobiorcy. Kruczków prawnych (w tym dotyczących okresu karencji) w polisach przy kredytach hipotecznych jest wiele, dlatego lepiej być ich świadomym przed podpisaniem umowy.

Na wypadek śmierci

W przypadku ubezpieczenia NNW ochrona od śmierci wskutek wypadku obowiązuje zwykle już od dnia podpisania umowy. Prawa do polisy są zachowane nawet wówczas, gdy śmierć ubezpieczonego nastąpi w tym samym dniu, w którym podpisał on umowę ubezpieczeniową, o ile została opłacona składka. W związku z tym ubezpieczyciel ureguluje całość zadłużenia pozostałego do spłaty.

Problemy spadkobiercy zmarłego kredytobiorcy mogą mieć tymczasem w przypadku, gdy on sam przyczynił się do swojej śmierci (np. była ona skutkiem wypadku, podczas którego prowadził samochód w stanie nietrzeźwym). Wówczas ubezpieczyciel nie przejmie na siebie obowiązku spłaty kredytu, a ten spadnie na dziedziczących.

Bank się zabezpiecza

Uzyskanie kredytu hipotecznego to niestety dość wysoki koszt, a do tego jest to zobowiązanie na długie lata. W związku z dużym ryzykiem kredytowym bank przy tego typu zobowiązaniach wymaga ubezpieczenia z kategorii CPI. Każda polisa wymagana przez instytucję finansową stanowi dla kredytobiorcy dodatkowy koszt kredytu. Ubezpieczenie najczęściej stanowi około 2% kwoty kredytu na okres 4 lat i można je regulować w ratach kredytowych lub opłacać jednorazowo z góry - np. z kwoty kredytu.

Ile to kosztuje?

Decydując się na ubezpieczenie od utraty pracy i na wypadek śmierci wskutek NW, przy kredycie hipotecznym w kwocie 100 tys. złotych składka za okres 4 lat może nas wynieść w Banku Pekao 4111 zł. Dziennie taka polisa będzie nas kosztować tylko 0,38 zł. Różnica w racie miesięcznej to 11 zł, rata z polisą wyniesie – 582 zł, natomiast bez polisy – 571 zł. Odszkodowanie, na jakie możemy liczyć w tym wypadku, to przy utracie pracy - 6 988 zł, przy NNW nawet 100 tys. zł.

Ubezpieczenie CPI to zabezpieczenie kredytu dla banku, natomiast dla kredytobiorcy ochrona i bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych okoliczności w trakcie spłacania wierzytelności. Zwracajmy jednak uwagę na okres obowiązywania polisy, gdy pracownik banku będzie podawał nam koszt ubezpieczenia. W podanym wyżej przykładzie kwota ok 4 tys. zł nie wydaje się nadto wysoka, ale dotyczy tylko okresu 4 lat. Gdy zechcemy być objęci podobna ochroną przez dłuży okres spłaty kredytu, poniesiemy już dużo większe koszty.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam