Czy singiel łatwiej dostanie kredyt niż małżeństwo?

2015-05-22 08:54:56

Czy to, że dana osoba pozostaje w związku małżeńskim lub nie, ma jakikolwiek wpływ na możliwość otrzymania kredytu? Czy singiel sam uzyska go na lepszych warunkach niż małżeństwo?

Stan cywilny dla banku przy udzielaniu kredytu nie powinien mieć dużego znaczenia. Istotne są za to przede wszystkim dochody, zdolność kredytowa i historia kredytowa. Jeżeli obydwoje małżonkowie mają dość wysokie zarobki i dobrą historię kredytową, wspólnie mogą otrzymać lepszy kredyt. Sytuacja zmienia się jednak, gdy w gospodarstwie domowym pojawiają się dzieci.

Duża rodzina = niższa zdolność?

Im więcej osób na utrzymaniu, tym zmniejsza się zdolność kredytowa danej osoby. Dochód zostaje podzielony na kilka osób, a nie tak jak w przypadku singla - na jedną. Pamiętajmy również, że singiel zwykle prowadzi mniejsze gospodarstwo domowe, przez co spadają jego miesięczne wydatki. To również wpływa na zdolność kredytową. Rodzina ponosi przecież znacznie wyższe koszty utrzymania. Mniej pieniędzy zostaje jej więc na spłatę rat.

Singiel to ryzykowny kredytobiorca

Singiel jednak jest kredytobiorcą bardziej ryzykownym niż związek dwójki pracujących małżonków. W przypadku utraty pracy przez osobę samotną traci ona płynność finansową. W małżeństwie zwykle druga osoba generowała będzie dochody. Ryzyko, że wystąpią problemy ze spłatą, wydaje się mniejsze. W rozpatrywaniu wniosku kredytowego na niekorzyść singla może wpłynąć również jego większa mobilność. Taka osoba szybciej podejmuje decyzje dotyczący zmiany miejsca zamieszkania.

Rozdzielność

Pamiętajmy również, że małżeństwa często decydują się na rozdzielność majątkową. Mają wówczas swobodę dysponowania własnym dobytkiem i możliwość zaciągania kredytów lub pożyczki bez konieczności zgody współmałżonka.

A MdM?

Wymogi, jakie trzeba spełnić, aby móc skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych, są zbliżone zarówno dla małżeństw, jak i singli. Singiel, który chce otrzymać rządowe wsparcie, musi spełnić identyczne warunki jak osoby wychowujące dzieci, a także pozostające w związku małżeńskim. Jeżeli singiel wychowuje przynajmniej jedno dziecko, dostanie dodatkowe 5 proc. dofinansowania. Jeśli w trakcie 5 lat od skorzystania z programu urodzi mu się trzecie bądź kolejne dziecko, otrzyma następne 5 proc. dofinansowania.

Żaneta Pilarska