Ile wynosi podatek liniowy 2015?

2015-05-15 08:06:39

Każdy przedsiębiorca rozliczający się z podatku na zasadach ogólnych i nieopłacający podatku ryczałtowego ma prawo wyboru: czy dochody opodatkować podatkiem liniowym, czy według skali podatkowej. Jaka stawka podatku liniowego obowiązuje w 2015 roku?

Do 20 stycznia 2015 roku przedsiębiorca mógł złożyć pisemne oświadczenie do naczelnika urzędu skarbowego o zmianie formy opodatkowania dochodu. Właściciel firmy rozpoczynający działalność w ciągu roku takie oświadczenie musi złożyć przed dniem rozpoczęcia biznesu.

Określona forma opodatkowania musi być stosowana przez podatnika przez cały bieżący rok, bez możliwości zmiany na inną. Przedsiębiorcy, którzy zmieniają formę opodatkowania dochodu, muszą także złożyć formularz CEIDG-1 w urzędzie miasta, gminy lub przez Internet, zaznaczając aktualizację danych.

Czy podatek liniowy się opłaca?

Dla przedsiębiorcy największym plusem tego typu opodatkowania jest stała, niezależna od osiąganego dochodu stawka podatku liniowego. Podatnik wybierający tą formę opodatkowania odprowadza do urzędu skarbowego 19% przychodów pomniejszonych o koszty oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Tak samo, jak w przypadku skali progresywnej, podatnicy podatku liniowego mogą w zeznaniu rocznym rozliczać stratę i wpłaty na IKE.

Przedsiębiorca rozliczający swoje dochody według zasad ogólnych, czyli skali podatkowej, musi stosować różne stawki podatku dochodowego, a zależą one od wysokości osiąganych przez niego dochodów. Niższa stawka wynosi 18%, natomiast po uzyskaniu dochodu w wysokości powyżej 85 528 zł, podatek dochodowy płaci się według stawki 32%. W związku z tym wybór podatku liniowego z jedną stawką 19% jest bardziej opłacalny dla przedsiębiorców osiągających dochody większe, czyli takie, które opodatkowane byłyby stawką 32%.

Ograniczenia przy podatku liniowym

Przedsiębiorca, który wybiera podatek liniowy, musi jednocześnie zrezygnować z wielu korzyści, m.in.:

  • ze wspólnego rozliczenia dochodu z małżonkiem,
  • zastosowania np. ulgi na dzieci, na Internet,
  • odliczenia od dochodu darowizny,
  • pomniejszenia zobowiązania wobec urzędu skarbowego o kwotę wolną od podatku.

Dodatkowo również osoby samotnie wychowujące dzieci przy opodatkowaniu podatkiem liniowym tracą możliwość korzystania z odliczeń przysługujących podczas rozliczania się z podatku na zasadach ogólnych.

Przedsiębiorcy korzystający z podatku liniowego mogą jedynie zmniejszyć swoje zobowiązanie podatkowe o koszty, składki na ZUS lub odliczyć stratę.

Przedsiębiorca, wybierając opodatkowanie podatkiem liniowym, musi także prowadzić odpowiednie urządzenia księgowe, które pozwolą na określenie wysokości osiąganego dochodu. W takim przypadku podatnik będzie musiał zaprowadzić jedną z dwóch form ewidencji:

  • podatkową księgę przychodów i rozchodów lub
  • księgi rachunkowe.
Emilia Kasińska