Ile wynosi podatek od sprzedaży działki w 2015 roku?

2015-04-27 15:35:12

Ustawa o podatku dochodowym dla osób fizycznych dokładnie określa zasady naliczania podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości, w tym działki budowlanej lub rolnej. Sprawdź, ile wynosi podatek w 2015 roku.

Należy wyraźnie podkreślić, iż dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości (nabytej lub wybudowanej w ciągu ostatnich 5 lat) podlega opodatkowaniu. Przeciętny Kowalski niekoniecznie zna przepisy ustawy podatkowej, dlatego chcąc wzbogacić się na sprzedaży nieruchomości, powinien się z nimi zapoznać lub poradzić się prawnika.

Nieruchomość to nie tylko budynki

Pojęcie nieruchomości obejmuje nie tylko budynki, ale i grunty. Pojęcie nieruchomości gruntowej obejmuje określoną powierzchnię ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności. Grunt jest rodzajem nieruchomości i w razie jego zbycia należy od takiej transakcji odprowadzić podatek dochodowy.

Warto nadmienić, iż Kodeks cywilny wyróżnia grunty rolne oraz nierolnicze; przepisy Kodeksu cywilnego dotyczą zatem zarówno działek rolnych, jak i budowlanych.

Co to znaczy „odrębna własność”?

Odrębna własność nieruchomości gruntowej (czy też działki gruntowej) dotyczy konkretnej części powierzchni ziemi, która stanowi wyodrębnioną całość, czyli ma określone i wytyczone granice i założoną księgę wieczystą. Czasami zdarzają się spory co do wytyczonych granic działki, wówczas należy ustalić granice rozgraniczeniem. Są to już jednak sprawy dotyczące stron sporu.

Dla kupującego działkę ważna jest księga wieczysta oraz akt notarialny potwierdzający własność; dla sprzedającego – podatek, jaki musi odprowadzić z tytułu sprzedaży działki, czyli nieruchomości gruntowej.

Sprzedajesz – wzbogacasz się

Z takiego założenia wychodzi fiskus i nakłada na sprzedających obowiązek odprowadzenia ze sprzedaży nieruchomości podatku dochodowego. Podatek ten dotyczy osób, które uzyskały przychód prywatnie, a nie z działalności gospodarczej.

Uwaga!

Jeżeli osoba sprzedająca nieruchomość nabyła ją przed 1 stycznia 2009 roku, a sprzedała ją w 2014 roku, nie ma obowiązku płacić podatku dochodowego ani zgłaszać sprzedaży do fiskusa.

Ile wynosi kwota podatku?

Podatek od zbycia nieruchomości, w tym przypadku nieruchomości gruntowej, wynosi 19 proc. od dochodu. Podatek nie zostanie naliczony od wartości nieruchomości, ale od dochodu z jej sprzedaży, czyli zysku. Jeżeli sprzedających nieruchomość jest kilku, to ich podatek zostanie naliczony od części ich zysku.

Od przychodu można odliczyć koszty jego uzyskania, np. koszt zakupu gruntu, a także nakłady. Mogą to być również płacone podatki, np. za spadek lub darowiznę nieruchomości.

Czy podatku od gruntu można uniknąć?

Podatku od sprzedaży gruntu można uniknąć, ale ulga wiąże się ze spełnieniem określonych warunków. Jest to ulga mieszkaniowa. Przysługuje ona, jeżeli środki ze sprzedaży zostały przeznaczone na cele mieszkaniowe najpóźniej w ciągu 2 lat od ich pozyskania. Celem mieszkaniowym jest również nabycie gruntu pod budowę domu mieszkalnego. Generalnie jednak najlepiej zapoznać się z przepisami prawa, aby nie popełnić błędu.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam