Krajowy Rejestr Długów - jak sprawdzić siebie?

2015-04-29 17:14:36

Krajowy Rejestr Długów był pierwszym polskim biurem informacji gospodarczej. Został utworzony w 2003 roku, by gromadzić, przechowywać oraz udostępniać informacje o dłużnikach. Podpowiadamy, jak sprawdzić siebie na liście dłużników KRD.

Historia Krajowego Rejestru Długów rozpoczęła się w 2003 roku. Rejestr działa w oparciu o Ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych. Na samym początku działalności dostęp do zasobów KRD był mocno ograniczony. Dopiero od 2010 roku z Krajowego Rejestru Długów mogą korzystać także osoby fizyczne, ale również organy samorządowe.

W 2008 roku właścicielem KRD została Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. W tym samym roku KRD stał się członkiem międzynarodowej organizacji dostawców informacji o kredycie konsumenckim ACCIS (Association of Consumer Credit Information Suppliers) z siedzibą w Dublinie. W 2013 roku KRD został natomiast przyjęty do Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych.

Cel KRD

Krajowy Rejestr Długów zajmuje się zarówno małymi, jednoosobowymi firmami, jak i wielkimi korporacjami. Według ustawy zadaniem KRD jest przyjmowanie, a także udostępnianie informacji gospodarczych. Sposób komunikacji jest wygodny, ponieważ odbywa się poprzez Internet. KRD przyjmuje informacje o dłużnikach zarówno od firm, jak i od osób fizycznych oraz od gmin.

Sprawdzanie informacji na własny temat

Sprawdzanie informacji w KRD nie jest wcale skomplikowane. Dane dostajemy w formie raportu. Znaleźć tam można zarówno informacje na temat terminowo opłaconych zobowiązań, jak i informacje o ewentualnych zadłużeniach. Przeglądając taki raport, przy okazji można zobaczyć, jakie dane otrzymują instytucje finansowe, zanim udzielą kredytu.

Żeby uzyskać dostęp do informacji KRD, należy:

  1. założyć konto FairPay w serwisie konsument.krd.pl (niezbędne będzie podanie takich danych jak: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dowodu osobistego, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail),
  2. potwierdzić swoją tożsamość,
  3. zalogować się do serwisu. Potem można już pobrać raport na nasz temat, w którym znajdą się informacje przechowywane o nas w bazach KRD.  

Krajowy Rejestr Długów umożliwia również dostęp do opcji, dzięki której otrzymamy natychmiast informację, gdy na nasz temat pojawią się jakieś nowe dane. Taki alert jest wysyłany na podany wcześniej adres e-mail. Dzięki temu, możemy szybko reagować na wszelkie informacje, szczególnie te negatywne i zapłacić, np. zaległe zobowiązanie. To pomaga budować naszą wiarygodność finansową.

Ile to kosztuje?

Opłata za korzystanie z pakiet FairPay na okres 12 miesięcy to 0 zł. W jego ramach bezpłatnie zyskamy możliwość:

  • monitorowania siebie,
  • monitorowania rejestru zapytań,
  • monitorowania 2 firm (sprawdzenie kolejnej firmy kosztuje 49 zł),
  • sprawdzenia siebie,
  • sprawdzenie rejestru zapytań,
  • 10 darmowych w miesiącu dopisań dłużników (dopisanie kolejnego dłużnika kosztuje 49 zł).

Sprawdzisz nie tylko siebie

Poprzez konto w KRD możemy monitorować nie tylko informacje o nas samych, znajdujące się w bazie, ale także dane dotyczące firm (podmiotów niebędących konsumentami). Możemy też sami zgłaszać dłużników do rejestru.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam