Kredyt studencki sposobem na opłacenie studiów

2015-04-21 08:25:06

Studia dzienne na państwowych uczelniach są z założenia darmowe. Mimo wszystko nawet bezpłatna nauka bywa w rzeczywistości kosztowna. Wielu studentów musi zadbać o zakwaterowanie oraz utrzymanie się, z kosztami wiąże się również konieczność kupowania podręczników i pomocy naukowych, które - w zależności od kierunku studiów - mogą być dość drogie. Jak poradzić sobie z tymi wydatkami? Sposobem na to może być kredyt studencki.

Punktem wyjścia dla każdego studenta powinno być oszacowanie comiesięcznych kosztów związanych z nauką i utrzymaniem się. Często kwota ta przekracza możliwości wsparcia ze strony rodziny. Niektórzy próbują swoich sił w pracy sezonowej i weekendowej. To rozwiązanie nie jest jednak dobre dla wszystkich. Powoduje rozproszenie uwagi i czasu, może skutkować gorszymi wynikami na uczelni. Dlatego wiele osób decyduje się na kredyty studenckie.

600 zł "pensji" studenckiej

Kredyt studencki umożliwia studentom pobieranie comiesięcznego świadczenia w wysokości 600 zł. Pieniędzy z tego źródła nie wystarczy na pokrycie samodzielnego mieszkania, ale jest to dobra baza do rozbudowywania. Połączenie kredytu studenckiego z niewielkim wsparciem ze strony rodziców, stypendium naukowym lub socjalnym oraz sezonowej pracy wakacyjnej lub weekendowej powinno wystarczyć na utrzymanie się w trakcie studiów.

Nie każdy dostanie

Wysokie dochody rodziców mogą wręcz wykluczyć możliwość skorzystania z kredytu. Dochód na osobę w rodzinie  nie powinien przekraczać kwoty 2300 złotych. Do uzyskania kredytu student nie potrzebuje posiadać samodzielnej zdolności kredytowej. Wymagane jest natomiast poręczenie ze strony rodziców lub innych krewnych. Poręczycielem może być również BGK lub ARiMR.

Kredyt prawie za darmo

Bardzo istotnym faktem związanym z kredytem studenckim jest jego niski koszt. Kredyt studencki podczas studiów nie jest oprocentowany. To właśnie decyduje o jego niskim koszcie. Do świadczenia zaczynają być doliczane odsetki dopiero po upływie dwóch lat od zakończenia studiów. Wówczas dopiero rozpoczyna się spłata kredytu, może być rozciągnięta na dwukrotność okresu, w którym świadczenie było wypłacane.

Kiedy wnioskować?

Dla zainteresowanych kredytem studenckim istotny jest termin składania wniosków. Jest ściśle przestrzegany i niedopilnowanie go spowoduje brak możliwości skorzystania ze świadczenia. Wnioski można składać na początku każdego roku akademickiego – od 1 października do 15 listopada. Kredyt ten można uzyskać tylko w bankach: Pekao, PKO BP, Gospodarczym Banku Wielkopolski oraz w Banku Polskiej Spółdzielczości.

Ilona Maciejuk