Oprocentowanie leasingu - niższe niż przy kredycie?

2015-04-16 17:33:32

Przedsiębiorca, chcąc być konkurencyjny, ciągle powinien inwestować w swoją firmę. Aby to robić, musi posiadać odpowiednie środki, np. na zakup maszyn, środków trwałych czy samochodów. Inwestycje te można finansować za pomocą kredytu lub leasingu. Sprawdźmy, czy oprocentowanie tego ostatniego jest niższe niż przy kredycie.

Firmy leasingowe, podobnie jak banki, chętnie finansują zakup aut firmowych – dostawczych, osobowych lub ciężarowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa chętnie korzystają z leasingu przy zakupie środków trwałych, ponieważ może to być forma finansowania tańsza od kredytu. 

Poziom oprocentowania

Oprocentowanie leasingu zależy przede wszystkim od marży i składnika bazowego, na który nie ma wpływu leasingodawca. O wysokości marży decyduje przedmiot leasingu, jego rodzaj, waluta, okres trwania umowy leasingu, wartość nabywanego przedmiotu oraz sytuacja finansowa leasingobiorcy.

Drugi czynnik wpływający na oprocentowanie umów leasingowych to WIBOR dla złotówek. Średni poziom oprocentowania leasingu (marża + WIBOR) nowych aut wynosi obecnie ok 5% rocznie, podczas gdy oprocentowanie kredytów samochodowych waha się pomiędzy 7,5% a 8,5%. Natomiast w ofertach leasingu dla pojazdów używanych oprocentowanie wynosi ok 6%, a dla kredytu: ok 7-8%.

Różnica w oprocentowaniu pomiędzy leasingiem a kredytem wynika z tego, iż przy umowie leasingowej to leasingodawca pozostaje właścicielem środka trwałego. W związku z tym firma leasingowa szacuje niższe ryzyko takiej transakcji niż bank w przypadku kredytu.

Zmiany WIBOR-u

Przed podpisaniem umowy leasingowej, przedsiębiorca powinien dowiedzieć się, jaki mechanizm oprocentowania stosuje dana firma. Warto na to zwrócić uwagę, ponieważ w trakcie trwania leasingu oprocentowanie może wzrosnąć lub się obniżyć. Wiele firm leasingowych zastrzega sobie w umowie możliwość podniesienia opłat w przypadku zmiany stopy procentowej WIBOR, jednak raczej nie dotyczy to sytuacji, gdy WIBOR się obniży.

Warto sprawdzać opłaty

Decydując się na leasing, warto także zwrócić uwagę na ukryte opłaty zawarte w umowie, np. kary za przekroczenie limitu kilometrów, jeśli limit taki został w dokumencie zapisany, należność naliczona za wyrażenie zgody firmy leasingowej na użytkowanie samochodu przez więcej niż jednego pracownika, a także koszty związane z wyrażeniem zgody na planowane wyjazdy za granicę.

Dodatkowo firma leasingowa może naliczyć sobie opłaty jednorazowe za udzielenie leasingu, za możliwość wykupu środka leasingowanego, a także za zmianę harmonogramu spłaty.

Emilia Kasińska