Kredyt dla przedsiębiorcy na prywatne mieszkanie

2015-04-14 11:33:27

Działalność gospodarcza nie dyskwalifikuje przedsiębiorcy w staraniach o kredyt hipoteczny. Właściciel firmy ma prawo wnioskować o pożyczkę na prywatne mieszkanie, które może być także wykorzystywane w prowadzonej działalności. Jakie warunki musi spełniać przedsiębiorca, by kredyt na taki cel otrzymać?

Banki posiadają wiele ofert kredytowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Właściciel firmy musi jednak jasno określić, na co ma być przeznaczony kredyt hipoteczny. Chodzi przede wszystkim o to, czy zobowiązanie będzie finansowało prywatne mieszkanie, czy lokal częściowo lub w całości używany w działalności.

Potrzebny jest staż!

Zazwyczaj, by dostać kredyt w banku, przedsiębiorca musi złożyć dokumenty potwierdzające minimum 12-miesięczny okres działalności. Taki warunek stawiają: Alior Bank, BGŻ, Getin Bank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Bank Pekao. W przypadku mBanku, Bank Millennium oraz Getin Banku istnieje możliwość skrócenia wymaganego okresu prowadzenia firmy do 3 miesięcy lub 6 miesięcy, ale tylko w przypadku, jeśli działalność gospodarcza jest kontynuacją wcześniej wykonywanej pracy.

Polityka banków

Biorąc pod uwagę metraż mieszkania używanego do celów komercyjnych, banki udzielają finansowania na następujących warunkach:

 • Alior Bank udziela kredytu na prywatne mieszkania i domy w przypadku, gdy metraż przeznaczony do prowadzenia firmy nie przekracza 50% powierzchni użytkowej,
 • BZ WBK pożycza pieniądze, jeśli powierzchnia komercyjna nie przekracza 50% powierzchni użytkowej,
 • Eurobank oferuje kredyty na domy prywatne tylko w przypadku, gdy część firmowa nie przekracza 40% powierzchni użytkowej,
 • ING Bank Śląski, Bank Millennium oraz mBank finansują prywatne mieszkania, jeżeli ich część komercyjna nie przekracza 30% powierzchni użytkowej,
 • Bank Pekao ustalił limit 33%, jeśli chodzi o przestrzeń mieszkania przeznaczoną na działalność.

Wymagane dokumenty

Przedsiębiorca decydujący się na kredyt hipoteczny, oprócz wniosku, musi złożyć w banku następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o wpisie do CEIDG lub odpisu z KRS,
 • zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkiem dochodowym,
 • zaświadczenie z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami,
 • deklaracje PIT przedsiębiorcy, z ostatnich 2-3 lat,
 • decyzję ustalającą wysokość podatku w formie karty podatkowej, kopii księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów - w zależności od formy rozliczeń z US,
 • wyciąg z rachunku firmowego,
 • oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego, w przypadku, gdy konto prywatne jest równocześnie kontem firmowym.

Przedsiębiorca starający się o kredyt na mieszkanie musi uzbroić się w cierpliwość, ponieważ weryfikacji zdolności kredytowej osoby prowadzącej działalność przebiega dłużej i jest dokładniejsza niż w przypadku innych kredytobiorców.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam