Obrotowy czy inwestycyjny - którą formę kredytu wybrać dla firmy?

2015-04-20 16:33:29

Nie wiesz, jaką formę kredytu wybrać na aktualne potrzeby swojej firmy? Zastanów się pomiędzy kredytem obrotowym a inwestycyjnym.

Nie od dziś wiadomo, że do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne są pieniądze. W dużej mierze rozwój i funkcjonowanie firmy opiera się na rozmaitych źródłach finansowania, takich jak między innymi:

  • kredyt obrotowy,
  • kredyt inwestycyjny,
  • faktoring,
  • kredyt gotówkowy,
  • leasing,
  • pożyczka hipoteczna,
  • limit na karcie kredytowej (na mniejsze potrzeby).

Niestety wśród przedsiębiorców nadal pokutuje przekonanie, że o kredyt dla małych i średnich firm jest niezwykle trudno.

Gros inwestycji szczególnie małych przedsiębiorstw nadal finansowane jest z własnego kapitału. Nierzadko są to niemal wszystkie oszczędności firmowe, których zainwestowanie pozbawia przedsiębiorstwo zaplecza finansowego, funduszy niezbędnych w razie nieprzewidzianych wydatków.

Przedsiębiorcy mają ponadto duży problem z wybraniem odpowiedniej formy finansowania swojej działalności.

W finansowaniu działalności małych i średnich firm służą m.in. kredyty obrotowe i kredyty inwestycyjne. Warto wiedzieć, czym one są i jakie są pomiędzy nimi różnice.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny służy do zakupu rozmaitych aktywów, które mają na celu napędzać rozwój firmy. Kredyt inwestycyjny może być więc wykorzystany na przykład na zakup specjalistycznego, nowego oprogramowania, zakup większego lokalu pod działalność firmy lub też samochodu.

W zależności od stażu firmy i od wnioskowanej kwoty zdolność i wiarygodność finansowa przedsiębiorcy oceniana jest na podstawie oceny scoringowej lub ratingowej.

Musimy sobie zdawać sprawę, że przy kredycie inwestycyjnym wymagany jest wkład własny, który wynosi zwykle ok 20 procent. Często wymagane jest też przedstawienie biznesplanu, prognoz finansowych oraz ustanowienie zabezpieczenia spłaty kredytu.

Kredyt inwestycyjny jest z założenia długoterminowym zobowiązaniem. Może być zawarty nawet na 25 lat. Udzielany jest zwykle w jednej z czterech walut: złotówkach, dolarach, euro lub franku szwajcarskim.

Czasem właściciel przedsiębiorstwa może liczyć nawet na 12–miesięczną karencję w spłacie kredytu.

Kredyt obrotowy

Innym sposobem na finansowanie działalności przedsiębiorstwa są kredyty obrotowe, które mają na celu pokrycie bieżących zobowiązań i potrzeb.

Kredyty obrotowe mają na celu zapewnić firmom płynność finansową. Są niekiedy jedynym ratunkiem przed zatorami płatniczymi, które niekiedy nawet uniemożliwiają funkcjonowanie firmy.

Kredyt obrotowy może być uruchomiony w postaci kredytu w rachunku bieżącym firmy lub rachunku kredytowym. Każdy wpływ środków finansowych zmniejsza zadłużenie.

Odsetki od kredytu obrotowego naliczane są tylko od wykorzystanej przez przedsiębiorcy kwoty. Kredyt taki udzielany jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia go na następny rok, bez konieczności spłaty całego zadłużenia na koniec okresu trwania umowy.

Kredyt obrotowy nieodnawialny

Innym rodzajem kredytu obrotowego jest kredyt nieodnawialny, który jest przeznaczony na zakup majątku obrotowego. Kredyt ten uruchamiany jest na okres trzech lat, po przedstawieniu przez przedsiębiorcę faktur lub rachunków. Spłata kredytu odbywa się automatycznie z rachunku wskazanego przez przedsiębiorcę, w okresach miesięcznych lub kwartalnych.

Warto podkreślić, że procedury i formalności, jakie trzeba spełnić, aby móc starać się o kredyt inwestycyjny lub obrotowy, bywają skomplikowane, ale prowadząc własną firmę, warto zastanowić się nad taką formą wsparcia finansowego.  

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam