Stłuczka z obcokrajowcem - kto wypłaci odszkodowanie?

2015-03-24 09:49:13

Większość z nas wie, jak zachować się w przypadku stłuczki na terenie kraju: spisujemy dane, ustalamy winowajcę i wzywamy lub nie policję. Zdarzenie zgłaszamy do swojego ubezpieczyciela i otrzymujemy odszkodowanie lub zostaje ono wypłacone z naszej polisy poszkodowanemu. Jak powinniśmy jednak się zachować przy stłuczce z obcokrajowcem i kto wypłaci wtedy odszkodowanie?

Ogólne zasady postępowania w przypadku kolizji z obcokrajowcem są podobne do tych, którymi kierujemy się w przypadku stłuczki na terenie naszego kraju z Polakiem.

Formalności po kolizji

W pierwszej kolejności należy wypełnić wspólne oświadczenie, najlepiej w wersji polsko–angielskiej. Wzór takiego dokumentu można znaleźć na stronie Polskiego Biura Ubezpieczeń Komunikacyjnych. Oświadczenie to zawiera wszystkie istotne okoliczności zdarzenia, także dane ubezpieczycieli i uczestników kolizji. Gdy nie posiadamy takiego druku, oświadczenie możemy spisać na zwykłej kartce papieru, powinny się tam znaleźć:

  • data, godzina i miejsce kolizji,
  • dokładne dane osobowe uczestników zdarzenia i właścicieli samochodów (gdy kierujący nie jest właścicielem auta),
  • numery polis ubezpieczeniowych i nazwę ubezpieczycieli,
  • dane ewentualnych świadków wraz z ich podpisami,
  • opis wydarzenia,
  • podpisy uczestników zdarzenia.

Brak którejkolwiek z tych informacji oznacza konieczność wezwania policji.

Kto wypłaca odszkodowanie?

W przypadku, gdy posiadamy już komplet danych, powinniśmy sprawdzić na stronie Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, kto jest tzw. korespondentem, czyli reprezentuje interesy zagranicznego ubezpieczyciela. Gdy ustalimy już tę informację, zgłaszamy się do takiej firmy i ona załatwia wszystkie formalności. W takim przypadku odszkodowanie wypłaca korespondent, który następnie rozlicza się z zagranicznym towarzystwem ubezpieczeniowym.

W sytuacji, gdy nie uda nam się ustalić korespondenta, wtedy sprawą zajmuje się firma pełniąca rolę agenta Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (PZU lub Warta). Do tych towarzystw ubezpieczeniowych należy się również zgłosić, gdy nie wiemy, gdzie obcokrajowiec był ubezpieczony lub nie posiadał ważnej polisy. W takich przypadkach zobowiązanie przejmuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłatę za likwidację szkody spowodowanej przez obcokrajowca otrzymujemy w złotówkach.

Ilona Maciejuk