Przegląd kredytów unijnych dla małych firm

2015-03-19 09:56:11

Kredyty z dotacjami unijnymi mogą być doskonałą szansą na obniżenie kosztów finansowania inwestycji czy zwiększenie własnej zdolności kredytowej. Co w tej kwestii banki mogą zaproponować małym firmom?

Kredyty unijne w ING Banku Śląskim

Z kredytów wspieranych dotacjami unijnymi można skorzystać między innymi w ING Banku Śląskim. Instytucja ta proponuje swoim klientom kredyty inwestycyjne i obrotowe, pod warunkiem że będą one przeznaczone na finansowanie wkładu własnego w inwestycję lub prefinansowanie, czyli pokrycie nakładów aż do momentu, gdy dotacja zostanie wypłacona.

Kredyt UE w mBanku

Dla klientów biznesowych, w tym firm z sektora MSP mBank przygotował propozycję kredytu UE. Jego główną zaletą jest to, że pozwala połączyć w jednej umowie wszystkie koszty danej inwestycji, w tym koszty kwalifikowane, które zostaną zrefundowane, ale także inne koszty kwalifikowane i niekwalifikowane. Dzięki temu przedsiębiorca znacznie oszczędza na czasie i formalnościach, jakie byłyby niezbędne do uzyskania finansowania wszystkich wymienionych kosztów oddzielnie.

Kredyt z dotacją w Idea Banku

Kredyt z dotacją oferowany w Idea Banku skierowany dla firm realizujących inwestycje mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej lub termomodernizację. Kwota kredytu może sięgać nawet do 4 mln złotych, podczas gdy dotacja pokrywa do 15 proc. kapitału. Warto zwrócić uwagę na brak konieczności ubezpieczenia kredytu i jego dostępność dla wszystkich rodzajów i form prowadzenia działalności gospodarczej.

Kredyt Agro Unia Banku BGŻ

Dla mikroprzedsiębiorców, rolników i firm działających w sektorze przemysłu przetwórczego kredyt z unijną dotacją przygotował Bank BGŻ. Poza długim czasem kredytowania inwestycji, sięgającym nawet do 15 lat, kredytobiorcy mogą liczyć na zwrot nawet 75 proc. kosztów poniesionych w ramach swojej inwestycji. 

Kredyt unijny SGB

W Spółdzielczej Grupie Bankowej możemy skorzystać z kredytu refinansującego część pomostową inwestycji, a także finansującego część przedsięwzięcia, która nie będzie podlegała refundacji. Oznacza to, że SGB udzieli kredytu bez wkładu własnego, dodatkowo na preferencyjnych warunkach. Z propozycji tej mogą skorzystać małe przedsiębiorstwa, ale też rolnicy, przetwórcy czy beneficjenci unijnych programów pomocowych.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam