Kiedy i które długi się przedawniają?

2015-03-31 12:02:42

Zwlekanie ze spłatą zadłużenia do czasu jego przedawnienia nie jest dobrym pomysłem. Przedawnienie funkcjonuje w prawie cywilnym, istnieje jednak wiele wyjątków i sytuacji, w których jego bieg zostaje przerwany. Warto poznać dokładne zasady ustalania, które długi uległy już przedawnieniu. Termin ten jest bowiem różny w zależności od tego, jakich zobowiązań dotyczy.

Przedawnienie zobowiązania następuje po określonym ustawowo czasie. W praktyce oznacza to, że po jego upłynięciu osoba, wobec której istniało roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia na mocy przepisów dotyczących przedawnienia. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Istnieją różne okoliczności, które mogą spowodować, że bieg przedawnienia zostanie przerwany i liczony od nowa.

Okres przedawnienia różny dla różnych zobowiązań

Ogólne zasady z artykułu 118 Kodeksu cywilnego stanowią, że termin przedawnienia wynosi 10 lat. Dla roszczeń o świadczenia okresowe i takie, które są związane z działalnością gospodarczą, wynosi 3 lata. Istnieją jednak również inne terminy przedawnienia, wynika to z przepisów szczególnych dla danej sytuacji.

Jak liczyć bieg przedawnienia?

Niezmienny jest sposób określania momentu, od którego liczy się bieg przedawnienia – to dzień, w którym roszczenie stało się wymagalne, czyli takie, do którego wierzyciel ma prawną możliwość jego zaspokojenia. Od momentu rozpoczęcia biegu przedawnienia w różnych sytuacjach obowiązują różne okresy, po których przedawnienie następuje.

Kiedy co się przedawnia?

Poniżej podajemy przykłady przedawnienia roszczeń:

  • Zobowiązanie kredytowe lub dotyczące umowy o pożyczkę – 3 lata od daty wymagalności każdej z rat.
  • Zobowiązanie z tytułu zadłużenia na karcie kredytowej – 3 lata od daty wymaganej spłaty.
  • Debet w koncie – 2 lata od daty wymagalności spłaty debetu.
  • Mandat za brak biletu w komunikacji – 1 rok od ostatniego dnia terminu do zapłaty.
  • Mandat drogowy – 3 lata od dnia, w którym obowiązek zapłaty się uprawomocnił.
  • Zadłużenie wynikające z tytułu umowy sprzedaży – 2 lata od ostatniego dnia na zapłatę.
  • Roszczenie z tytułu umowy o dzieło – 2 lata od przekazania dzieła.
  • Dług czynszowy – 3 lata od ostatniego dnia terminu płatności.
  • Usługi telekomunikacyjne – 2 lata od ostatniego dnia terminu zapłaty.
  • Roszczenia, które zostały potwierdzone wyrokiem sądu – 10 lat od ostatniego dnia terminu zapłaty.

Obowiązki dłużnika

Warto wiedzieć, że dłużnik musi sam zgłosić fakt przedawnienia długu, jeśli tego nie zrobi, sąd nie weźmie owego faktu pod uwagę. Sytuacje takie, jak: kontakt z wierzycielem, prośba o rozłożenie płatności na raty, są w istocie równoznaczne z uznaniem długu, co powoduje przerwanie biegu przedawnienia i jego liczenie od początku.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam