Wakacje kredytowe - na ile miesięcy można odłożyć raty?

2015-03-19 08:50:14

Kredyt hipoteczny jest długookresowym obciążeniem, w związku z tym kredytobiorcy czasami marzą o tym, by od raty miesięcznej odpocząć. Taką możliwość daje skorzystanie z wakacji kredytowych. Sprawdźmy, na ile miesięcy można odłożyć raty.

Wakacje kredytowe to sposób na ominięcie jednej lub kilku rat miesięcznych kredytu na warunkach ustalonych w umowie kredytowej. Opcja ta polega na zawieszeniu tych rat w porozumieniu z bankiem. Większość instytucji finansowych pozwala tylko na odroczenie spłaty części kapitałowej raty, a odsetki musimy regulować na bieżąco.

Ile rat można zawiesić?

Zasady funkcjonowania wakacji kredytowych są ustalane indywidualnie przez poszczególne banki. Najczęściej instytucje finansowe pozwalają na zawieszenia jednej raty raz w roku. Jest tak np. w PKO Banku Polskim. Bank Pekao pozwala natomiast zawiesić ratę na 6 miesięcy, ale maksymalnie dwa razy w całym okresie kredytowania. Bank Pocztowy z kolei proponuje jednorazowe odroczenie 12 rat kredytu.

Kto może zawiesić ratę?

Pozwolenie od banku na wakacje kredytowe mogą dostać tylko kredytobiorcy, którzy sumiennie i regularnie płacili miesięczne raty kredytu. W przypadku, gdy klient miał opóźnienia w spłacie, bank może odmówić zgody na przerwę w regulowaniu zobowiązania. Wszystkie zasady dotyczące możliwości skorzystania z wakacji kredytowych są zapisane w umowie kredytowej. O zamiarze zawieszenia raty powinniśmy powiadomić bank z co najmniej kilku-, a najlepiej kilkunastodniowym wyprzedzeniem. Należy w takiej sytuacji złożyć wniosek u pracownika banku lub przez Internet o odroczenie raty.

Konsekwencje wakacji kredytowych

Zanim zdecydujemy się na wakacje kredytowe, powinniśmy zapoznać się z zapisami w umowie. Musimy sprawdzić, czy bank dopuszcza ominięcie całej raty, czy tylko jej części kapitałowej. Dodatkowo powinniśmy dowiedzieć się, jak mamy uregulować pominiętą ratę. Niezapłacone raty mogą zostać doliczone do reszty kapitału i rozłożone na pozostały okres spłaty.

Drugim rozwiązaniem, stosowanym jednak rzadziej, jest dodatkowe wydłużenie pierwotnego okresu kredytowania o okres karencji. Warto także sprawdzić, czy usługa wakacji kredytowych jest w naszym banku bezpłatna. W sytuacji, gdy skorzystanie z zawieszenia raty wiąże się z podpisaniem aneksu do umowy, wtedy musimy ponieść opłatę za jego sporządzenie.

Wakacje kredytowe mogą wiązać się z wydłużeniem okresu spłaty i zwiększeniem odsetkowego kosztu kredytu, jednak w przejściowych kłopotach finansowych mogą być rozsądnym rozwiązaniem.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam