Od kwietnia ubezpieczenia do kredytów mogą znacznie podrożeć

2015-03-20 15:12:32

Już tylko tydzień mają banki na to, by wdrożyć zalecenia Rekomendacji U Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące sprzedaży wiązanej ubezpieczeń. Wszystko wskazuje na to, że polisy do kredytów mogą przy tym podrożeć.

Na rynku ubezpieczeniowym jedynym obowiązkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie OC, mimo to banki w wielu przypadkach stosują „przymus” wykupienia różnych ubezpieczeń do kredytów - np. na życie czy od utraty pracy.

Czy ubezpieczenie do kredytu jest konieczne?

Kredytobiorcy najczęściej nie mają wpływu ani na wybór ubezpieczycieli, ani na zakres ochrony, ani też na wysokość składek, gdy bank zobowiązuje ich do wykupienia polisy do pożyczki. Z powodu takich praktyk bankowych do KNF (Komisja Nadzoru Finansowego)  wielokrotnie wpływały skargi. W związku z tym KNF postanowiła ukrócić podobne praktyki poprzez wprowadzenie Rekomendacji U.

W czyim interesie działały banki?

Oferując ubezpieczenia do kredytów, banki występowały zarówno w interesie firm ubezpieczeniowych, jak i klientów, którzy często starali się dochodzić roszczeń z polis ubezpieczeniowych. Wydaje się jednak, że przede wszystkim banki działały w swoim interesie, a klienci zwykle nie mieli w praktyce żadnych korzyści z zakupywanej polisy. Często dochodziło bowiem do sprzedaży polis, które nie zabezpieczały finansowo klientów w należyty sposób. Z tego powodu KNF postanowiła uporządkować wszystkie sprawy związane z polisami do kredytów i wprowadziła zmiany.

Więcej informacji dla klienta

Do końca marca banki zostały zobowiązane do wprowadzenia zmian w zakresie sprzedaży ubezpieczeń do kredytów. Mają dostarczać klientom do wglądu umowy ubezpieczeniowe, składać wyjaśnienia na temat tego, czego dotyczy ubezpieczenie oraz jakie są wyłączenia ochrony. Ponadto, według zapisów Rekomendacji U, bank może być teraz tylko pośrednikiem pomiędzy firmą ubezpieczeniową a kredytobiorcą. Za swoje pośrednictwo pobierać ma określoną prowizję.

Kredytobiorca będzie miał wybór

Bank nie będzie mógł również narzucić klientowi ubezpieczyciela, a wyboru dokona sam kredytobiorca. Dotychczas to banki decydowały, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym należy wykupić polisę. Teraz tak już nie będzie, przez co zmniejszy się samowolne działanie banków.

Spodziewane wzrosty kosztów ubezpieczeń

W związku z wprowadzeniem zmian przez KNF należy się spodziewać wzrostu cen ubezpieczeń do kredytów. Banki, a także ubezpieczyciele, zawsze będą szukać dodatkowych źródeł dochodu. Tym bardziej wtedy, kiedy rosną ich koszty, a maleją dochody. Z pewnością jednak nie będą to drastyczne podwyżki. Nie należy bowiem zapominać, że klienci będą mieli wpływ na wybór ubezpieczycieli, a  tym samym na wysokość stawek. Rywalizacja na rynku firm ubezpieczeniowych jest bardzo duża. Na razie nie ma jeszcze żadnych konkretów w sprawie wzrostu cen ubezpieczeń kredytowych, więc nie ma potrzeby martwić się na zapas.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam