Kredytobiorcy powinni uważać na koszty pozaodsetkowe

2015-03-14 14:19:46

Kredytobiorcy, którzy myślą o zaciągnięciu kredytu, powinni w pierwszej kolejności zwracać uwagę na koszty pozaodsetkowe. Dlaczego?

Obecna sytuacja na rynku kredytów hipotecznych wydaje się być korzystna dla kredytobiorców. Wszystko ze względu na to, że NBP podjęło decyzję o kolejnym obniżeniu stóp procentowych. Ta w gruncie rzeczy korzystna dla konsumentów decyzja może przynieść jednak także pewne utrudnienia.

Rynek kredytów

Pierwsze w 2015 roku dane BIK-u oraz notowania indeksu PENGAB sugerują, że liczba chętnych na kredyty hipoteczne spada (choć luty okazał się nieco łaskawszy dla banków pod względem wartości złożonych wniosków o kredyty hipoteczne). Rok 2015 może być jednym z gorszych pod tym względem od dekady. Takie informacje nie napawają optymizmem ani banków, ani NBP.

Odpowiedź

Odpowiedzią na sytuację jest obniżka stóp procentowych, która została wprowadzona przez NBP w marcu tego roku. Niższe stopy procentowe w połączeniu z dofinansowaniem z programu Mieszkanie dla Młodych to środki, które mają odwrócić tendencję rynkową.

Reakcje banków – wyższa marża?

Niższe stopy procentowe to oczywiście niższe przychody banków. W takiej sytuacji można spodziewać się wzrostu marż kredytowych. Te są sposobem na uzupełnienie strat wywołanych niskimi stopami procentowymi i niskim WIBOR-em. Najpewniej banki nie zdecydują się na gwałtowne podwyżki, bo mogło by to jeszcze bardziej odstraszyć konsumentów. Od listopada zeszłego roku obserwowane do tego czasu wzrosty marż kredytów hipotecznych zatrzymały się, jednak nie wykluczone, że za kilka miesięcy wdrażane będą kolejne ich podwyżki.

Reakcje banków – koszty pozaodsetkowe?

Banki, których celem jest osiąganie wysokich przychodów i maksymalizowanie sprzedaży kredytów, muszą dbać o swoje budżety. Innym obok wyższych marż sposobem na realizację tego planu są koszty pozaodsetkowe, np. zwiększanie prowizji pobieranych za udzielenie kredytów czy podnoszenia składek ubezpieczeniowych. To właśnie dzięki podniesieniu tych kosztów możliwe staje się wyrównanie strat.

Konsument a aktualna sytuacja

Jeśli jesteśmy kredytobiorcą poważnie myślącym o skorzystaniu z kredytu mieszkaniowego, to obecny czas jest dla nas bardzo korzystny. Niskie stopy plus wciąż relatywnie niskie marże oznaczają, że koszty kredytowania będą niższe. Nie wolno jednak popadać w przesadny optymizm. Zanim zdecydujemy się złożyć podpis na umowie kredytowej, niezbędne będzie dokładne sprawdzenie wszystkich kosztów pozaodsetkowych. Mamy tu na myśli prowizje, opłaty operacyjne, a także koszty ubezpieczenia kredytu. Krótko mówiąc, aby mieć pełny obraz ceny, jaką przyjdzie nam uiścić za pożyczkę, niezbędne będzie wzięcie pod uwagę wszystkich elementów.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam