Kiedy ustawa o rencie dożywotniej?

2015-03-14 16:27:30

Chociaż wprowadzenie Ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym zapowiadane jest już od dawna, jak dotąd nie weszła ona w życie. Sama Komisja Nadzoru Finansowego zgłaszała zastrzeżenia do przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy. Kiedy więc seniorzy będą mogli bezpiecznie korzystać z tej możliwości?

Prace nad projektem Ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym w zamian za przeniesienie własności nieruchomości trwają. Proces wciąż się przedłuża, bo Komisja Nadzoru Finansowego, która miałaby sprawować nadzór nad instytucjami oferującymi tę usługę, nie chce przyjąć ustawy w obecnym kształcie.

Czym jest renta dożywotnia?

Renta dożywotnia ma być propozycją skierowaną do osób starszych, polegającą na przeniesieniu własności mieszkania na firmę w zamian za rentę pieniężną, wraz z prawem do zamieszkiwania w nim do końca życia.

Renta dożywotnia jest dostępna w Polsce od ponad czterech lat. Dotychczas świadczenie takie regulują przepisy Kodeksu cywilnego, przez co jej zakres jest nieprecyzyjny.

Co zakłada Ministerstwo Gospodarki?

Rentę dożywotnią będą mogły oferować tylko spółki o kapitale zakładowym nie mniejszym niż 2 miliony euro. Kolejnym założeniem jest konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacjach zawodowych osób reprezentujących firmę.

Istotna kwestią jest to, że podmioty w tym zakresie będą podlegały nadzorowi KNF, która chce z kolei, aby usługi takie mogły świadczyć podmioty mające licencję na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej. W proponowanej formie ustawy rola KNF zostaje ograniczona do organu rejestrowego, gdyż ustawa nie zapewnia praktycznych możliwości sprawowania tego nadzoru. Ponadto projekt nie zawiera także odpowiednich regulacji w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.

Uzupełnienie odwróconego kredytu hipotecznego

W założeniu renta dożywotnia ma być uzupełnieniem odwróconego kredytu hipotecznego, który do polskiego systemu wprowadziła ustawa przyjęta przez sejm w połowie września. Przepisy weszły w życie 15 grudnia. Mają one stworzyć kompleksowe rozwiązanie umożliwiające bezpieczne zwiększenie dochodów. Osoby starsze powinny mieć prawo wyboru produktu lepiej dopasowanego do ich potrzeb.

Główna różnica pomiędzy rentą dożywotnią a odwróconym kredytem hipotecznym jest taka, że w przypadku tego drugiego rozwiązania bank przejmuje nieruchomość dopiero po śmierci uprawnionego, pod warunkiem że jego spadkobiercy nie skorzystają z prawa do jej wykupu. Przy podpisaniu umowy o rentę dożywotnią, nieruchomość od razu przechodzi na własność spółki oferującej tego typu usługę.

Na rozwiązanie problemu i wprowadzenie ustawy czekają zarówno seniorzy, fundusze hipoteczne, rynek kapitałowy, firmy ubezpieczeniowe, jak i inne podmioty, które prawdopodobnie będą mogły świadczy te usługi. Kiedy doczekamy się przepisów regulujących renty dożywotnie? Na odpowiedź na to pytanie czekamy od dawna. Na drodze do przyjęcia przygotowywanej ustawy stoi jednak spór między resortem gospodarki a KNF.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam