Zamiast kredytu: crowdfunding sposobem na start-up

2015-03-12 13:02:21

Jeżeli nie jesteśmy przekonani do zaciągania kredytu, to zawsze możemy skorzystać z nowej możliwości finansowania pomysłu na własny biznes, jaką jest crowdfunding. Na czym to polega?

Crowdfunding to angielski termin odnoszący się do finansowania społecznościowego. Jest to interesujący sposób finansowania inwestycji (głównie start-upów). Co należy o nim wiedzieć jako o alternatywie dla kredytów bankowych?

Finansowanie społecznościowe a zbiórka społeczna

Crowdfunding i zbiórka społeczna to dwa sposoby pozyskiwania środków finansowych, które są ze sobą często mylone i mają wiele wspólnego. Podstawową różnicą zachodzącą między nimi jest to, że zbiórka społeczna ma regulację prawną w postaci ustawy z 14 marca 2014 roku. W przypadku crowdfundingu takiej ustawy jeszcze nie ma. Inna różnica, która często jest przywoływana przez specjalistów, to obecność świadczenia w następstwie wkładu, czego nie uświadczymy przy zbiórce społecznej.

Regulacje dotyczące crowdfundingu

W polskich przepisach prawnych nie ma ustawy, która była by dedykowana takiemu zjawisku jak crowdfunding. W związku z tym przy kwestiach stosowanych do tej formy finansowania niezbędne jest stosowanie przepisów prawnych zawartych w Ustawie o prawach konsumenta, Kodeksie spółek handlowych, Kodeksie cywilnym, a także Ustawie o prawie aktorskim i prawach pokrewnych. Ponadto stosuje się tu przepisy ustaw podatkowych i Prawa własności przemysłowej.

Crowdfunding a przepisy unijne

W chwili obecnej Komisja Europejska pracuje nad jednolitymi ramami prawnymi dotyczącymi crowdfundingu. Takie przepisy miałyby stanowić wsparcie dla twórców platform crowdfundingowych, a także służyć redukcji ryzyka inwestorów, którzy parają się finansowaniem różnych projektów. Co istotne, unijni politycy dostrzegają istotną rolę tej formy finansowania jako stymulanta przedsiębiorczości w szczególności w kontekście projektów dopiero co powstających (start-upów).

Czy warto?

Jak widać, ani Unia Europejska, ani Polska nie mają jeszcze przepisów dedykowanych crowdfundingowi. Sam sposób finansowania robi zaś furorę w szczególności w Stanach Zjednoczonych, dając przedsiębiorcom niezwykłą okazję do szybkiego przeprowadzanie i opłacenia projektów nierzadko niemożliwych do sfinansowania na drodze bankowej.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam