Co się może zmienić podczas spłaty kredytu?

2015-03-16 10:12:42

Decydując się na kredyt w banku, bierzemy na siebie odpowiedzialność za jego uregulowanie na warunkach opisanych w umowie kredytowej. Pamiętajmy jednak, że warunki spłaty mogą z czasem ulegać większym lub mniejszym zmianom.

Umowa kredytowa to dokument składający z wielu paragrafów, który określa zasady współpracy między kredytobiorcą a kredytodawcą. Pomimo czasem zawiłego języka bankowego każdy zainteresowany pożyczeniem większej lub mniejszej sumy przed podpisaniem takiego dokumentu powinien dokładnie się z nim zapoznać. Jest to bardzo ważne, ponieważ większość kredytów zaciągamy przynajmniej na kilka lat, a w tym czasie niektóre warunki spłaty, np. wysokość raty, mogą się zmienić.

Opłaty za obsługę kredytu

Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z obsługą kredytu, np. koszty upomnień o zaległe raty czy wydania zaświadczeń, jest uzależniona od zmian w taryfie opłat i prowizji danego banku. Tę z kolei bank zmienia, dostosowując warunki cenowe do aktualnej sytuacji rynkowej. Przykładowo - ponieważ obecnie zyski banków mogą spadać wskutek zmniejszenia przychodów spowodowanych obniżeniem stóp procentowych przez RPP, opłaty za poszczególne czynności bankowe mogą wzrosnąć. Wszystko dlatego, by banki mogły zrekompensować straty.

Uwaga! Tabela opłat i prowizji banku może się zmieniać i nie wymaga to podpisania aneksu do umowy.

Wysokość oprocentowania

W przypadku kredytów z oprocentowaniem zmiennym (które stanowią większość kredytów na rynku) w ciągu całego okresu spłaty zmienia się również wysokość raty. Jest to spowodowane samą budową oprocentowania nominalnego pożyczki, które składa się z niezmiennej marży banku i zmiennej stopy bazowej. W przypadku kredytów złotowych jest nią WIBOR (zwykle 3M, rzadziej 6M czy 12M). Gdy WIBOR - skutkiem m.in. zmian w zakresie polityki pieniężnej państwa - ulega obniżeniu, zmniejsza się wysokość raty, gdy WIBOR rośnie, wzrastają też raty spłacanych kredytów.

Na wniosek klienta

Bank może zmienić warunki podpisanej z klientem umowy kredytowej na życzenie samego klienta. Będzie tak choćby w przypadku, gdy ten zechce skorzystać z wakacji kredytowych czy wydłużyć harmonogram spłaty lub dokonać restrukturyzacji zadłużenia w inny sposób.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku, gdy nie zaistnieje ryzyko, że kredytobiorca zaniecha płatności rat (np. straci pracę), bank może wymagać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia spłaty zadłużenia. Dotyczy to zwłaszcza kredytów wysokokwotowych, np. hipotecznych.

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Jeżeli zalegamy ze spłatami i nie dotrzymujemy warunków kredytowania, bank może wypowiedzieć umowę kredytową. Dodatkowo musimy ponieść koszty windykacji długu. Może to być dość drogi wydatek, jeśli doliczymy do tego koszty windykacyjne i koszty egzekucji komorniczej.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam