Lista banków udzielających kredytów z gwarancją de minimis

2015-03-14 18:50:45

Gwarancja de minimis może stanowić realną pomoc dla przedsiębiorców, którzy nie są w stanie przedstawić odpowiednich zabezpieczeń, by móc uzyskać kredyt. W których bankach można skorzystać z takiego wsparcia?

Gwarancja de minimis to forma zabezpieczenia spłaty kredytu udzielana firmom z sektora MSP. Dzięki niej przedsiębiorca zyskuje większe szanse na otrzymania finansowania w ramach kredytów obrotowych i inwestycyjnych. Wszystko ze względu na to, że ryzyko niewypłacalności danego kredytobiorcy przejmuje na siebie w znacznej części gwarant, jakim staje się Bank Gospodarstwa Krajowego. Ten zobowiązuje się do spłaty pozostałej część kredytu do banku, gdyby kredytobiorca stał się niewypłacalny, a następnie ustala indywidualne warunki zwrotu tejże kwoty z przedsiębiorcą.

Skorzystanie z gwarancji de minimis jest możliwe tylko podczas zaciągania kredytów w bankach, które podpisały umowę o współpracy z BGK.

Lista banków

Obecnie przedsiębiorcy mogą skorzystać z kredytów inwestycyjnych i obrotowych z gwarancją de minimis w 23 bankach. Umowę o współpracy podpisały:

 • PKO BP,
 • ING Bank Śląski,
 • Banki Spółdzielcze i SGB,
 • Raiffeisen Polbank,
 • Idea Bank,
 • BZ WBK,
 • Alior Bank,
 • Citi Handlowy,
 • Bank BGŻ,
 • BIZ Bank,
 • Bank BPH,
 • Credit Agricole,
 • mBank,
 • Bank BPS i Banki Spółdzielcze,
 • BOŚ Bank,
 • Getin Noble Bank,
 • Toyota Bank,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy,
 • Bank Pekao,
 • Millennium Bank,
 • Plus Bank,
 • Deutsche Bank,
 • BNP Paribas.

Wysokość gwarancji

Gwarancja de minimis może zabezpieczać do 60 proc. kwoty kredytu, zarówno w przypadku produktów inwestycyjnych, jak i obrotowych. Jednocześnie kwota gwarancji nie może przekroczyć 3,5 mln zł za 3-letni okres podatkowy, przy czym należy też pamiętać, że zabezpieczenie to nie obejmuje odsetek, ani żadnych innych kosztów dodatkowych, związane z zaciągnięciem kredytu.

Jak skorzystać z gwarancji?

Wniosek o kredyt z gwarancją de minimis przedsiębiorca składa bezpośrednio w banku kredytującym, który następnie przekazuje dokumenty do BKG. Jeśli decyzja o udzieleniu zabezpieczenia będzie pozytywna, w dalszym etapie badana jest zdolność kredytowa firmy (powiększona o gwarancję) i przeprowadzane są dalsze formalności, wynikające już tylko z procedury kredytowej danego banku. Jednocześnie od udzielonej gwarancji pobierana jest roczna opłata w wysokości 0,5 proc. od przyznanego zabezpieczenia.

Warto przy tym zaznaczyć, że gwarancja może być udzielona tylko na okres 27 miesięcy dla kredytów obrotowych i na 99 miesięcy przy kredytach inwestycyjnych.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam