Kiedy bank sprawdza BIK?

2015-02-24 17:13:02

Przy weryfikacji ubiegających się o kredyty bankowe klientów najważniejsza dla banków jest ich wiarygodność. Banki dokładnie sprawdzają ich zdolność kredytową, a także historię kredytową w BIK-u.

Mimo iż banki złagodziły już warunki udzielania kredytów konsumenckich, nie zawsze pozyskanie pożyczki przebiega szybko i sprawnie. Banki muszą dopełnić formalności, zbadać zdolność kredytową ubiegających się o kredyty klientów oraz sprawdzić ich historię kredytową w Biurze Informacji Kredytowej. Jeżeli choć jeden z tych warunków nie zostanie spełniony, kredytu nie udzielą. Wówczas pozostaną już tylko starania o pożyczki pozabankowe.

Oferty reklamowe nie są gwarantowane

Banki często wysyłają do konsumentów przesyłki reklamowe dotyczące wysokości kredytów, o jakie konsumenci mogą się w tych instytucjach starać. Nie należy tych ofert traktować jako gwarantowanych. Bank dokładnie sprawdza klienta ubiegającego się o kredyt, jeżeli ten złoży wniosek kredytowy. Dopiero wtedy występuje do BIK-u o sprawdzenie historii kredytowej klienta (za jego zgodą). Może się na przykład okazać, że zamiast proponowanej kwoty kredytu w wysokości 10 tys. zł bank przyzna jedynie 1 tys. zł albo odmówi udzielenia kredytu.

Jak banki oceniają ryzyko kredytowe?

Banki nigdy nie udzielają kredytów bez sprawdzenia klienta w BIK-u i bazach dłużników. Jest to ich obowiązek ustawowy, który służy zminimalizowaniu ryzyka. Nie mniej dokładnie zostanie zweryfikowana zdolność kredytowa wnioskodawcy. Co istotne, zaczerpnięcie danych o wnioskodawcy ze wspomnianych baz danych może nastąpić tylko za zgodą samego klienta. Weryfikacja w tym zakresie jest przeprowadzana zawsze, gdy klient wnioskuje o produkt kredytowy (obojętnie czy będzie to kredyt hipoteczny, gotówkowy czy karta kredytowa).

Sam możesz sprawdzić swój BIK

Należy mieć świadomość, że nawet w bazie danych BIK mogą czasem występować pomyłki, np. wskutek niezaktualizowania przez bank informacji o spłacenia przez kredytobiorcę swojego zobowiązania. Te informacje może sprostować tylko instytucja, która te dane do BIK-u podała - z prośbą o ich korektę należy więc zgłosić się do banku. Warto od czasu do czasu złożyć do BIK-u wniosek o raport z bazy danych na temat naszej historii kredytowej. W ten sposób również my sami będziemy mogli analizować naszą historię kredytową.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam