Kredyt na remont nabywanego domu - jakie dokumenty dostarczyć do banku?

2015-02-28 13:20:44

Kredyt hipoteczny kojarzy się głównie z kupnem mieszkania, domu czy działki budowlanej. Tego typu zobowiązanie może być jednak udzielone także na wykończenie lub remont nabytego lokalu. Jakie dokumenty należy dostarczyć wówczas do banku?

Kredyt na remont może być standardowym kredytem hipotecznym zabezpieczonym wpisem na rzecz banku w księdze wieczystej. Aby móc skorzystać z takiej opcji finansowania, musimy być właścicielem nieruchomości mieszkalnej posiadającej lub mającej możliwość założenia księgi wieczystej. W sytuacji, gdy hipoteka domu jest już obciążona, po następną pożyczkę najlepiej udać się do tego samego banku, który dysponuje wpisem w hipotece.

Co można sfinansować kredytem?

Środki uzyskane z kredytu hipotecznego na remont można przeznaczyć na robociznę, zmianę aranżacji pomieszczeń, malowanie, glazurę, terakotę, podłogę, biały montaż, zmiany w instalacjach elektrycznych, gazowych, hydraulicznych czy wymianę okien. Niektóre banki pozwalają także z takiego kredytu zakupić szafy wnękowe, zabudowę kuchenną, a także sprzęt AGD.

Niezbędne dokumenty

Wymagana dokumentacja przy kredycie na remont jest podobna jak przy ubieganiu się o kredyt na zakup nieruchomości. Przede wszystkim trzeba złożyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość kredytobiorcy, a także zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach z ostatnich 12 miesięcy. Dodatkowo należy przedstawić w banku zaświadczenia dotyczące wartości majątku własnego, czyli wyciągi z rachunków bankowych, odpisy z ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości itp.

Prowadząc firmę, musimy dostarczyć zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie o wysokości zadeklarowanego dochodu za ostatnie 2 lata podatkowe lub potwierdzone przez urząd skarbowy kopie deklaracji rocznych. Niezbędne będzie też zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne.

Kosztorys i ubezpieczenie

Starając się o kredyt hipoteczny na remont, musimy razem z wnioskiem kredytowym dostarczyć do banku także kosztorys. W dokumencie tym deklarujemy zakres, termin i koszt prac, które chcemy wykonać. Każdy bank ma swój własny druk kosztorysu. Dodatkowo przed otrzymaniem kredytu naszą nieruchomość należy wycenić. Aby zwiększyć swoje szanse na kredyt, można do banku dostarczyć także operat szacunkowy wykonany przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego.

Po przyznaniu kredytu, należy dostarczyć do banku oryginał polisy potwierdzającej ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych żywiołów, a także wniosek o ustanowienie hipoteki.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam