Dokumenty do kredytu na budowę domu - podpowiadamy, które będą potrzebne

2015-02-25 10:41:47

Budowa domu to długofalowe przedsięwzięcie. Wnioskując o kredyt hipoteczny na ten cel, musimy przygotować się na dostarczenie do banku dużej ilości dokumentów i kilkutygodniowe czekanie na ich weryfikację. Podpowiadamy, które dokumenty będą potrzebne.

Decydując się na sfinansowanie budowy domu poprzez kredyt, najpierw szukamy odpowiedniego produktu na rynku. W tym celu możemy skorzystać z porównywarki kredytowej, którą znajdziemy w Internecie lub udać do doradcy finansowego.

Proces weryfikacji kredytowej jest tak samo ważny dla banku, jak i dla kredytobiorcy. Kredyt hipoteczny najczęściej opiewa na wysoką kwotę, instytucja finansowa na bazie dostarczonych dokumentów musi ocenić zdolność kredytową klienta. W związku z tym, niezbędna jest do tego analiza szeregu dokumentów przedłożonych przez wnioskodawcę.

Dokumenty, które musi złożyć kredytobiorca w banku:

 • wniosek wraz z załącznikami (ważne przez 30 dni),
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • kserokopia drugiego dokumentu tożsamości ze zdjęciem, np. paszportu lub prawa jazdy,
 • potwierdzenie posiadania środków na pokrycie wkładu własnego,
 • dokumenty dochodowe (np. umowa o pracę na czas nieokreślony/określony, zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach wg wzoru banku - ważne przez 30 dni, wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa wynagrodzenie za 6 miesięcy, potwierdzający wszystkie przelewy wynagrodzenia widniejące na zaświadczeniu o zatrudnieniu).

Dokumenty dotyczące zakupu działki:

 • umowa przedwstępna z właścicielem gruntu,
 • dokumenty potwierdzające wniesienie wkładu własnego,
 • odpis z księgi wieczystej (ważny przez 30 dni),
 • akt notarialny potwierdzający prawo własności sprzedającego,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (ważne od 3 do 6 miesięcy),
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z informacją o przeznaczeniu terenu pod zabudowę mieszkaniową lub decyzja o warunkach zabudowy (ważne od 3 do 6 miesięcy).

Dokumenty dotyczące budowy domu:

 • decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,
 • wypis oraz wyrys z ewidencji gruntów (ważny od 3 do 6 miesięcy),
 • projekt budowlany,
 • kosztorys i harmonogram prac (ważne przez 30 dni),
 • dziennik budowy,
 • umowy z wykonawcami.
Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam