Kupujemy dom z drugiej ręki - jakich dokumentów zażąda bank do kredytu?

2015-02-27 14:43:25

Może nie taniej, ale na pewno szybciej - tak można określić przewagę, jaką daje zainteresowanemu zakup domu z rynku wtórnego nad jego wybudowaniem systemem gospodarczym. Wymieniamy, jakich dokumentów zażąda bank, jeśli będziemy chcieli pożyczyć na zakup domu z drugiej ręki.

Decydując się na zakup domu na rynku wtórnym, przed zawarciem transakcji trzeba się dowiedzieć jak najwięcej nie tylko o stanie technicznym upatrzonej nieruchomości, a przede wszystkim - o jego stanie prawnym.

Dokumenty potwierdzające stan faktyczny nieruchomości

Właściciel domu, który chcemy nabyć, powinien przekazać wszystkie dokumenty związane z powstawaniem danej nieruchomości, należą do nich:

Sprawdź też: Kupujemy na kredyt dom z rynku pierwotnego - jakie dokumenty będą potrzebne?

  • pozwolenie na budowę – dzięki niemu upewnimy się, że dom wybudowano zgodnie z prawem;
  • projekt architektoniczno-budowlany domu, przyłączy (gazowego, elektrycznego, wodociągowego) oraz instalacji gazowej, elektrycznej, grzewczej, wodociągowej i kanalizacyjnej – możemy sprawdzić, czy wszystko wybudowano zgodnie z projektem;
  • dziennik budowy – mogą w nim być istotne informacje o przebiegu budowy i zmianach wprowadzanych w jej trakcie;
  • powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna i protokoły odbiorów domu oraz przyłączy: gazowego, elektrycznego, wodociągowego.

Umowa przedwstępna

Przed podpisaniem umowy przedwstępnej trzeba przejrzeć wszystkie dokumenty związane z nieruchomością, a tym: odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o braku zaległości czynszowej, stan zameldowania, a także prawo osób trzecich do lokalu.

Umowa przedwstępna jest konieczna, jeśli zamierzamy wziąć kredyt i poprzedza zawarcie umowy przyrzeczonej. W przypadku, gdy kupujący i sprzedający nie chcą podpisywać umowy przedwstępnej, do wniosku kredytowego można załączyć oświadczenie zbywcy, a umowę można dostarczyć później, przed podpisaniem umowy kredytowej.

Wśród materiałów dotyczących nabywanej nieruchomości w banku powinny się także znaleźć odpis księgi wieczystej, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości obecnego właściciela, np. akt notarialny, oraz wycenę nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego.

Sprawdź też: O czym pamiętać, budując dom?

Oprócz dokumentów dotyczących nieruchomości razem z wnioskiem kredytowym powinniśmy złożyć komplet dokumentów dochodowych wymaganych przez banki, a dotyczących naszej osoby, jako kredytobiorców, czyli np. zaświadczenie o zarobkach, umowa o pracę, wyciągi z konta bankowego i dane o posiadanych zobowiązaniach.

Dom z obciążoną hipoteką

Gdy nabywany dom jest obciążony kredytem zaciągniętym przez sprzedającego, powinien on zgłosić chęć sprzedaży nieruchomości w swoim banku i uzyskać tam oświadczenie wskazujące, pod jakimi warunkami instytucja finansowa wyda zgodę na zwolnienie hipoteki.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam