Jak zrealizować czek zagraniczny?

2015-02-28 19:55:22

Chcesz zrealizować zagraniczny czek? Sprawdź, na jakich zasadach możesz go spieniężyć w polskim banku.

Czek zagraniczny to dokument płatniczy skierowany do banku wskazanego jako płatnik. Może być on wystawiony przez zagraniczną instytucję finansową (czek podróżniczy) lub przez klienta indywidualnego. Taki dokument zawiera bezwarunkowe polecenie zapłaty znajdującej się na czeku kwoty. Polecenie zapłaty może dotyczyć wypłaty środków w walucie wymienialnej lub polskiej.

Sprawdź też: Dlaczego na przelew trzeba tak długo czekać?

Jak długo czek jest ważny?

Jeżeli na czeku nie jest podany termin ważności, dokument płatniczy jest ważny:

  • przez 20 dni od dnia wystawienia (w krajach europejskich i basenu Morza Śródziemnego),
  • przez 70 dni, jeśli wystawiono go poza Europą,
  • 3 miesiące, jeśli na być płatny w Irlandii,
  • 6 miesięcy, jeśli płatność ma być zrealizowana w Wielkiej Brytanii, USA lub Kanadzie.

Sprawdźmy, jak wygląda realizacja czeku w PKO Banku Polskim.

Operacje czekowe w PKO Banku Polskim

W PKO BP możemy realizować trzy typy operacji czekowych w obrocie dewizowym:

  • skupu czeku,
  • inkasa czeku,
  • inkasa z odroczonym terminem rozliczenia czeku.

Usługa skupu i inkasa czeku zagranicznego daje możliwość rozliczeń transakcji handlu zagranicznego. Ponadto zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa w porównaniu do operacji gotówkowych. Należy również dodać, że dzięki skupu czeku klient może natychmiast uzyskać środki.

Sprawdź też: Przelew zagraniczny - kiedy dotrze na konto odbiorcy?

Usługa dostępna jest dla wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś rachunek osobisty w PKO BP, a dotyczy następujących walut: AUD, CZK, DKK, JPY, CAD, NOK, CHF, SEK, USD, HUF, GBP, EUR.

Skup czeku w obrocie dewizowym

PKO BP skupuje tylko te czeki, których autentyczność można zweryfikować i które nie posiadają żadnych uchybień formalnych. Przy kwotach wyższych niż 10 tys. dolarów (lub równowartości tej kwoty w innej walucie wymienialnej) niezbędne jest potwierdzenie wystawienia czeku przez bank zagraniczny (wyjątkiem czeki skarbowe USA albo Wielkiej Brytanii oraz czeki podróżnicze). Klient, który składa bankowi czek do realizacji, ponosi przy tym opłaty i prowizje. Jeśli wszystko jest w porządku następuje natychmiastowa wypłata gotówki.

Koszt: 1,5% wartości czeku w tej samej walucie, ale nie mniej niż 25 zł i nie więcej niż 1 000 zł + koszty banków trzecich. Wyjątek stanowią czeki wystawione przez firmy Money Express i Polonez, za realizacje których bank nie pobiera opłat.

Inkaso czeku w obrocie dewizowym

Inkaso to operacja czekowa, która polega na przyjęciu czeku bez wypłaty natychmiastowej. Klient, który składa czek ponosi koszty opłat i prowizji, a następnie czeka na realizację dokumentu płatniczego. Jeśli czek zostanie opłacony, wtedy może dojść do wypłaty gotówki minus koszty bankowe.

Koszt: 1% kwoty czeku nie mniej niż 25 zł nie więcej niż 500 zł + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą + koszty banków trzecich. W przypadku klientów nieposiadających rachunku w PKO BP, pobierana jest również kwota stanowiąca zabezpieczenie kosztów banków trzecich (na pokrycie kosztów z tytułu zwrotu nieopłaconego czeku) w wysokości 85 zł.

Inkaso z odroczonym terminem rozliczenia czeku w obrocie dewizowym

Ta operacja ma charakter analogiczny to inkasa. Wypłata czeku nastąpi w tym przypadku w okresie od 4 do 6 tygodni od momentu opłacenia czeku przez bank zagraniczny. Inkaso odroczone tak jak inne operacje wiąże się z kosztami bankowymi.

Koszt: 1% kwoty czeku nie mniej niż 25 zł nie więcej niż 500 zł + opłata pocztowa za przesyłkę poleconą + koszty banków trzecich. W przypadku klientów nieposiadających rachunku w PKO BP, pobierana jest również kwota stanowiąca zabezpieczenie kosztów banków trzecich (na pokrycie kosztów z tytułu zwrotu nieopłaconego czeku) w wysokości 85 zł.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam