Ile kosztuje gwarancja de minimis?

2015-02-16 13:25:00

Gwarancja de minimis to rozwiązanie skierowane dla małych i średnich przedsiębiorstw, które ma na celu pomoc w czasach spowolnienia gospodarczego. Ile kosztuje taka gwarancja? Dowiesz się tego poniżej!

Wielu przedsiębiorców słyszało o gwarancji de minimis, ale większość nie wie, czym ona właściwie jest i jak działa na korzyść firm. Zacznijmy więc od definicji.

Gwarancja de minimis – definicja

Gwarancja de minimis to jedna z form pomocy de minimis udzielana w ramach dopuszczalnej pomocy publicznej, a uzyskuje postać zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego dla mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców (czyli sektora MŚP). To zabezpieczenie chroni bank, gdyby kredytobiorca nie był w stanie spłacić swojego zobowiązania terminowo - dzięki ograniczeniu ryzyka kredytowego bank chętniej pożyczy pieniądze potrzebującemu przedsiębiorcy. Gwarancja tego typu nie jest dotacją pieniężną i nie wiąże się bezpośrednio z przekazaniem środków finansowych przedsiębiorcy. 

Kredyty obrotowe de minimis w Alior Banku

Alior Bank umożliwia skorzystanie z gwarancji de minimis przy kredytach obrotowych:

  • kredycie w rachunku bieżącym,
  • kredycie nieodnawialnym na finansowanie bieżącej działalności,
  • kredycie odnawialnym na finansowanie bieżącej działalności

Jest to produkt dla firm z krótką historią kredytową oraz dla tych, które nie mają odpowiednio dużego majątku, aby zabezpieczyć jego spłatę.

Minimalne formalności

Po pierwsze, propozycja Alior Banku cechuje się minimalnym zestawem formalności. Kwestie związane z rządową gwarancją bank załatwiane są bezpośrednio w Alior Banku. Aby otrzymać kredyt z gwarancją, potrzeba tylko złożyć wniosek kredytowy i wniosek o udzielenie gwarancji.  

Na jaką ochronę można liczyć?

W ramach kredytu obrotowego w Alior Banku przedsiębiorstwa mogą liczyć na zabezpieczenie do 27 miesięcy w wysokości aż 60 proc. kwoty udzielonego kredytu - maksymalnie do 3,5 mln zł.

Ile to kosztuje?

Opłata za każdy rok obowiązywania gwarancji wynosi 0,5% od kwoty gwarancji. Jeśli gwarancja została udzielona przed 31 grudnia 2013 roku, opłata prowizyjna wynosiła 0 zł przez pierwszy roczny okres gwarancji. Za kolejny okres roczny opłata wynosiła 0,5 proc. kwoty gwarancji. Należy przy okazji zaznaczyć, że Alior Bank nie pobiera opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam