WIBOR czy LIBOR - co decyduje o racie kredytu hipotecznego?

2015-02-25 13:18:54

Oprocentowanie kredytów hipotecznych składa się z dwóch składowych: marży bankowej i stopy bazowej, w przypadku kredytów złotowych jest nią WIBOR, a w przypadku walutowych - LIBOR bądź EURIBOR. Sprawdź, który z nich decyduje o racie Twojego kredytu.

Oprocentowanie kredytu skonstruowane jest w oparciu o dwie składowe: zmienną stopę bazową (którą może być m.in. WIBOR - dla kredytów złotowych - lub LIBOR - np. dla kredytów we frankach) oraz stałą marżę banku. Zmienne wartości WIBOR-u i LIBOR-u, które są wskaźnikami międzybankowymi, mają więc wpływ na ciągłe zmiany wysokości rat spłacanych przez kredytobiorców zobowiązań.

WIBOR

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) określa wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Jest on ustalany codziennie w dni robocze o godzinie 11.00 poprzez wyliczenie średniej arytmetycznej ofert nadesłanych przez banki uczestniczące w kwotowaniu. WIBOR to średni wskaźnik oprocentowania, po jakim banki pożyczają sobie nawzajem złotówki. Ze względu na częstotliwość zmian oraz wyższe ryzyko związane z pożyczkami długoterminowymi, ustaleniu podlegają kolejne wskaźniki, np. WIBOR 1M, 3M, 6M, które są stawkami obowiązującymi na odpowiednio: jeden, trzy i sześć miesięcy.

LIBOR

LIBOR (London Interbank Offered Rate) to stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym, wyliczana codziennie na podstawie danych z największych banków na rynku londyńskim. Określa ona, na jaki procent instytucje te pożyczają sobie środki w danej walucie na określony okres. Główne waluty, dla których kwotowana jest stawka LIBOR to euro, dolar amerykański, frank szwajcarski, funt brytyjski, a także japoński jen.

Wpływ na kredyty hipoteczne

Bank, przekazując kredytobiorcy środki w ramach kredytu, musi je pożyczyć od innego banku, a posiadając środki finansowe, może je pożyczyć innemu bankowi. Stąd konieczność ciągłej aktualizacji tych stóp w spłacanych już przez kredytobiorców kredytach - by dostosować ich koszt do bieżących warunków rynkowych. Właśnie zmiany wysokości WIBOR-u (dla kredytów w polskiej walucie), EURIBOR-u czy LIBOR-u (dla kredytów w walutach obcych) mają wpływ na podwyższenie lub obniżenie rat kredytowych oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej.

Tomasz Słupczyński

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam