Obowiązki agenta ubezpieczeniowego

2015-01-29 14:33:11

Zgodnie z przepisami ustawodawcy agentem ubezpieczeniowym może być właściwie każdy, mogą to być zarówno osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jak i spółki prawa handlowego, które podpisały umowy agencyjne z zakładami ubezpieczeń i zostały wpisane do rejestru agentów ubezpieczeniowych. A jakie obowiązki spoczywają na agencie ubezpieczeniowym?

Agent ubezpieczeniowy to osoba pierwszego kontaktu dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Taka osoba jest odpowiedzialna za sprzedaż produktów jednej firmy ubezpieczeniowej i koncentruje się na określonym rynku, dokładniej - klientów indywidualnych i małych firm. Duże korporacje najczęściej korzystają z usług firm brokerskich, które potrafią znaleźć na rynku ofertę najlepszą pod kątem cenowym i dopasowaną do potrzeb klienta, a także reprezentują interes firmy w kontaktach z firmą ubezpieczeniową.

Jednym z warunków, które musi spełnić osoba fizyczna, aby stać się agentem ubezpieczeniowym, jest ukończenie szkolenia prowadzonego przez zakład ubezpieczeń i zdany egzamin. Zakres tego szkolenia został określony w rozporządzeniu wydanym przez Ministra Finansów.

Kurs osób ubiegających się o wykonywanie pracy agenta ubezpieczeniowego powinien obejmować podstawowe informacje o zakładach ubezpieczeń i rynku ubezpieczeniowym, a także zapoznanie z dokumentacją ubezpieczeniową, głównie z dokumentacją związaną z:

  • zawieraniem umów ubezpieczenia,
  • likwidacją szkód,
  • techniki akwizycji ubezpieczeniowej,
  • obsługi klienta.

Takie szkolenie powinno uczyć przyszłych agentów zasad działalności zakładu ubezpieczeń, na rzecz którego będą wykonywane czynności agencyjne. Chodzi tu o informacje o taryfach oraz zasady obliczania składek ubezpieczeniowych i zapoznanie się z dokumentami dotyczącymi wewnętrznej struktury firmy ubezpieczeniowej przeprowadzającej szkolenie.

Po zdaniu egzaminu agent może rozpocząć swoją działalność. Jego obowiązkiem jest m.in. przedstawienie klientom oferty, jak również sprzedaż produktów ubezpieczeniowych. Agent może zdobywać i obsługiwać zarówno klientów indywidualnych, jaki i firmy. Każdy z agentów otrzymuje również indywidualne plany sprzedaży, a jego obowiązkiem jest budowanie trwałych relacji z klientem oraz umiejętne dopasowanie produktów do potrzeb tego klienta. Nie można zapomnieć także o budowaniu pozytywnego wizerunku towarzystwa ubezpieczeniowego, na rzecz którego działa agent. Ważna jest również bezproblemowa i sprawna współpraca z działem ubezpieczyciela, który zajmuje się likwidowaniem szkód

Emilia Kasińska