Agent ubezpieczeniowy - kto może nim zostać?

2015-01-31 10:37:40

Praca w charakterze agenta ubezpieczeniowego to stosunkowo prestiżowe zajęcie, wiążące się ze społecznym zaufaniem. Agentem zostać nietrudno, choć nie jest to zawód dla wszystkich. Sprawdźmy, kto może nim zostać i w jaki sposób.

By zostać agentem ubezpieczeniowym, należy prowadzić działalność agencyjną opartą na umowie agencyjnej. Ta ostatnia musi być zawarta z towarzystwem ubezpieczeniowym. Osoba chcąca zdobyć wspomniany zawód, musi również zostać wpisana do rejestru agentów ubezpieczeniowych.

Podstawowe wymagania

Prawo dokładnie reguluje, jakie warunki należy spełniać, żeby wykonywać czynności ubezpieczeniowe. Przede wszystkim trzeba posiadać zdolność do czynności prawnych, a nasza kartoteka kryminalna musi być zupełnie pusta. Dyskwalifikują nas wszelkie przestępstwa zarówno przeciwko mieniu, jak i życiu. Należy być także osobą fizyczną, która zapewni należyte wykonywanie czynności agencyjnych, a przy tym ukończyła co najmniej szkołę średnią. To jednak nie wszystko.

Najpierw szkolenie...

Każdy agent ubezpieczeniowy musi odbyć specjalne szkolenie, a potem jest zobowiązany do zdania stosownego egzaminu.

Zacznijmy jednak od samego szkolenia. Musi ono obejmować zarówno zagadnienia ogólne, jak i ściśle dotyczące konkretnego ubezpieczyciela, którego będziemy agentem. W pierwszym przypadku muszą to być informacje o towarzystwach ubezpieczeniowych działające w Polsce, ale także zagadnienia obejmujące funkcjonowanie rynku ubezpieczeniowego. Rozporządzenie Ministra Finansów ściśle określa zakres tego szkolenia, które powinno obejmować różne bloki tematyczne, np. na temat ryzyka i zdarzeń losowych czy regulacje prawne dotyczące ubezpieczeń.

Jeśli chodzi o część szkolenia dotyczącego konkretnego ubezpieczyciela, będziemy musieli poznać informacje o jego taryfach, wszelkich rozliczeniach dotyczących sprzedaży polis oraz inkasa składek, będziemy musieli znać ogólne warunki ubezpieczenia, a także strukturę naszego przyszłego partnera w pracy agencyjnej.

...potem egzamin

Pierwsza część szkolenia (na temat rynku ubezpieczeniowego) musi trwać 152 godziny, a blok na temat funkcjonowania konkretnego zakładu ubezpieczeń – 48 godzin.

Egzamin musi odbyć się w ciągu dwóch tygodni od zakończenia szkolenia. Odpowiedni termin należy ustalić z towarzystwem ubezpieczeniowym, dla którego będziemy pracowali. Komisja egzaminacyjna to przynajmniej 3 osoby, które powołuje ubezpieczyciel, z którym będziemy mieli podpisaną umowę agencyjną. Egzamin taki jest pisemny i przyjmuje formę testu.

Tomasz Słupczyński