Faktoring vs kredyt obrotowy: na czym przedsiębiorca wyjdzie lepiej?

2015-01-28 09:56:00

Przez nierzetelnego płatnika przedsiębiorstwo traci płynność finansową. Zwykle pierwszym krokiem w takiej sytuacji jest zdecydowanie się na kredyt obrotowy, który jest jednak kolejnym obciążeniem. Alternatywą w takiej sytuacji może okazać się faktoring.

Posiadając nierzetelnego płatnika, przedsiębiorstwo wnioskujące o kredyt obrotowy może spotkać się z odmową, jeśli trudności w ściąganiu zapłaty za faktury zaburzają jego płynność finansową. Firmy, których działalność opiera się na sprzedaży towarów lub świadczeniu usług, za które kontrahenci płacą z opóźnieniem, mogą skorzystać z faktoringu, dzięki któremu mogą w szybki sposób mogą odzyskać pieniądze.

Kredyt obrotowy na sfinansowanie bieżącej działalności firmy

Kredyt obrotowy to produkt pozwalający na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Ma on zapewnić płynność finansową w sytuacji, gdy zobowiązania dłużników uniemożliwiają regulowanie bieżących wydatków.

Kredyty obrotowe zwykle udzielane są na okres do roku. Wypłaty środków są zwykle realizowane w ramach dostępnego limitu na życzenie przedsiębiorstwa. Nie ma ustalonego harmonogramu spłat. Bank zwykle wymaga od kredytobiorcy, by ten spłacił całą kwotę kapitału wraz z odsetkami do daty zapadalności kredytu. Mimo elastycznych warunków, kredyt obrotowy to zawsze kolejne zobowiązanie dla przedsiębiorcy.

Czym jest faktoring?

Faktoring jest rodzajem usługi finansowej, która polega na wykupie wierzytelności danej firmy względem kontrahentów. Umowy faktoringowe nie mają swojej regulacji w polskim prawie, stanowią tzw. umowy nienazwane.

W następstwie umowy faktoringu, która jest zawierana pomiędzy faktorantem (dostawcą) a faktorem, dostawca przelewa na faktora należności wynikające z umów sprzedaży zawartych z kontrahentami, w następstwie czego faktor wykonuje co najmniej dwie z wymienionych czynności: finansuje bezsporne i niewymagalne należności, prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników, egzekwuje należności, przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy.

Dlaczego warto zdecydować się na faktoring?

Decydując się na kredyt obrotowy, firma nie zyskuje nic dodatkowo. Faktoring natomiast to usługa złożona, która nie stanowi jedynie finansowania, ale także oferowane jest zarządzanie należnościami, monitorowanie kondycji finansowej kontrahentów. Ponadto umowę faktoringu podpisuje się bezterminowo, często współpraca w ramach umowy pomiędzy przedsiębiorstwem a faktorem może trwać kilka lat, co wynika z dobrej jakości usług i tego, że polscy przedsiębiorcy stopniowo przekonują się do tej usługi.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam