Uważaj na podstępy deweloperów. Potrafią działać niezgodnie z prawem

2015-02-16 16:40:49

Zakup mieszkania od dewelopera powinien być opatrzony przejrzystą umową z jasno określonymi warunkami transakcji. Niestety, nie zawsze unikniemy problemów.

Mieszkanie deweloperskie, a więc lokum z rynku pierwotnego, to w przypadku większości Polaków szczyt marzeń. Wydawać by się mogło, że zakup takiej nieruchomości oznaczać może same korzyści, a transakcja na pewno odbędzie się na zasadach określonych przez stosowne przepisy, które pomogą uniknąć jakichkolwiek problemów. Zdarza się jednak, że deweloperzy nie do końca chcą przestrzegać przepisów i naginają je z niekorzyścią dla klientów.

UOKiK na straży dobra konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie monitoruje sytuację na rynku nieruchomości, prześwietlając działania deweloperów. Niestety każdy miesiąc przynosi efekty w postaci kwestionowania kolejnych praktyk i wykrycia niedozwolonych zapisów w umowach. W samej pierwszej połowie 2014 roku UOKiK zakwestionował 150 praktyk deweloperów.

Zasypywanie nabywcy opłatami

Najczęstszym nadużyciem przez deweloperów jest nakładania na konsumenta obowiązku uiszczenia wszelkich opłat związanych z zawarciem umowy przeniesienia własności mieszkania. W rzeczywistości część opłat powinien pokryć deweloper, a przerzucanie całej odpowiedzialności na klienta jest niezgodne z prawem.

Wyznaczanie kancelarii notarialnej

Częstym problemem jest także narzucanie klientowi kancelarii notarialnej, w której zawarta zostanie umowa kupna-sprzedaży nieruchomości. Przede wszystkim należy podkreślić, że klient może samodzielnie wybrać notariusza, bez konieczności dostosowywania się do zaleceń dewelopera. W przeciwnym przypadku istniałoby ryzyko ponoszenia nieuzasadnionych kosztów.

Pozbawianie prawa do odstąpienia od umowy

Jednym z najpoważniejszych problemów wydają się jednak zapisy pozbawiające klientów ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy jej istotne zapisy ulegną zmianom. Kwestia ta dotyczyła głównie powierzchni mieszkania, ceny czy zastosowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych.

Zatajenie problemów finansowych

Rzadko, ale jednak, zdarzają się też sytuacje, gdy deweloper zataja informacje o prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach egzekucyjnych. Ma on bowiem umieścić informacje o tym fakcie, jeśli kwota zadłużenia przekracza 100 tys. zł.

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam