Gdy umowa deweloperska różni się od prospektu

2015-01-31 16:10:17

Deweloper musi przedstawić klientom podstawowe informacje o sobie i planowanym przedsięwzięciu w postaci prospektu informacyjnego. Umowę deweloperską podpisuje się dopiero po dokładnym zapoznaniu z tym prospektem. Co jednak, gdy umowa różni się od wspomnianego dokumentu?

Prospekt informacyjny zawiera wytyczne mające pomóc potencjalnemu nabywcy w decyzji dotyczącej zawarcia wiążącej umowy deweloperskiej. Taka broszura musi zawierać ustawowo określony zakres informacji, opisując dewelopera i jego przedsięwzięcie.

Prospekt informacyjny dzieli się na dwie części: ogólną i indywidualną. Pierwszy rozdział prezentuje dane dotyczące dewelopera i jego dotychczasowych inwestycji, a także informacje o oferowanej nieruchomości i działce, na której będzie prowadzona budowa. W części indywidualnej znajdują się aspekty dotyczące konkretnego domu lub lokalu, którym jest zainteresowany nabywca. Ten rozdział może być inny dla każdego mieszkania, będzie różnił się parametrami i cechami poszczególnych lokali. Do prospektu deweloper powinien dołączyć mapkę z zaznaczeniem danego lokalu oraz wzór umowy deweloperskiej.

Deweloper ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny i bezpłatnie doręczyć go osobie zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Wszystkie informacje zawarte w prospekcie informacyjnym stają się podstawą umowy deweloperskiej, jeśli nabywca zdecyduje się na jej zawarcie. Treść podpisywanej umowy deweloperskiej musi zgadzać się z informacjami zawartymi w doręczonym wcześniej prospekcie informacyjnym.

Prospekt informacyjny stanowi załącznik do umowy deweloperskiej. W przypadku rozbieżności pomiędzy tymi dwoma dokumentami zmienione dane powinny być wyraźnie podkreślone w umowie, aby nabywca mógł się do nich ustosunkować.

W przypadku, gdy dane w prospekcie i umowie się różnią, a nie zostało to wyraźnie w umowie zaznaczone i zaakceptowane przez nabywcę, ma on prawo odstąpić od umowy w ciągu 30 dni od jej podpisania.

Umowa deweloperska musi być zawarta w formie aktu notarialnego i stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej. Dokument ten powinien zawierać określenie stron, miejsca i daty zawarcia umowy, dokładną cenę oraz dane o nabywanej nieruchomości. W umowie nie może zabraknąć określenia powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych leżących w gestii dewelopera. Dokument powinien także określać zasady płatności - terminy i kwoty, do których zobowiązuje się nabywca. Obowiązkowymi elementami umowy są również zasady, na jakich można się z niej wycofać.

 

Renata Grochowska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam