Prospekt informacyjny od dewelopera - co musi się w nim znaleźć?

2015-01-29 19:29:57

Deweloper ma obowiązki informacyjne, które powinien wypełnić przed podpisaniem umowy sprzedażowej z nabywcą lokalu. Powinien zapewnić kupującemu aktualną informację o realizowanej inwestycji, a także dane o swojej sytuacji prawno-finansowej. W praktyce obowiązek ten jest realizowany poprzez sporządzenie i dostarczenie nabywcy prospektu informacyjnego.

Deweloper rozpoczynający sprzedaż domów lub mieszkań ma obowiązek sporządzić prospekt informacyjny i udostępnić go bezpłatnie klientom. Dzięki takiej broszurze i zawartym w niej informacjom nabywca może porównać inwestycje realizowane przez różnych deweloperów. Prospekt informacyjny musi być podzielony na dwie części: ogólną i indywidualną.

Część ogólna prospektu

Część ogólna prospektu powinna przede wszystkim zawierać:

  • dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera,
  • dane o inwestycji i harmonogramie prac - w tym terminy ich rozpoczęcia i zakończenia,
  • informacje o pozwoleniu na budowę,
  • deweloper musi również dokładnie określić sposób, w jaki został dokonany pomiar mieszkania albo domu,
  • informacje na temat ewentualnej waloryzacji ceny zakupu nieruchomości,
  • termin przeniesienia praw własności na nabywcę,
  • informacje dotyczące zarówno gruntu, jak i budynku oraz hipoteki,
  • warunki odstąpienia od umowy,
  • dane dotyczące mieszkaniowych rachunków powierniczych i gwarancji bankowych oraz ubezpieczeniowych,
  • klient powinien mieć również możliwość uzyskania informacji o innych inwestycjach w promieniu 1 km od budowanego bloku mieszkalnego lub domu.

Część indywidualna prospektu

W części indywidualnej prospektu powinny znaleźć się informacje odnoszące się do konkretnej nieruchomości, jak cena za 1 mkw. powierzchni mieszkania lub domu, a także liczba kondygnacji, standard prac wykończeniowych części wspólnej budynku i terenu wokół niego, liczby mieszkań w budynku, liczby miejsc garażowych, dostępnych w budynku mediów.

W tej części prospektu powinno znaleźć się określenie usytuowania mieszkania lub określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych, do których wykonania zobowiązuje się deweloper.

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami stanowi integralną część umowy deweloperskiej.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam