Rodzaje umów deweloperskich

2015-01-27 15:25:41

Umowy deweloperskie są umowami niestandardowymi, a do tego dosyć złożonymi. Każde porozumienie między nabywcą a deweloperem może być inne. W 2012 roku weszła w życie ustawa deweloperska, która wprowadza mechanizmy ochrony nabywcy nieruchomości. Warto się przyjrzeć, jakiego typu rodzaje umów deweloperskich dopuszcza.

Każda umowa deweloperska określa warunki oferty sprzedażowej wybudowanych przez dewelopera mieszkań, a także zobowiązania zarówno dewelopera, jak i nabywcy lokalu. Przed podpisaniem każdego porozumienia należy wnikliwie ocenić umowę i jej przyszłe skutki. W przypadku, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do treści umowy, trzeba skonsultować się z deweloperem, by je wyjaśnić. Szczególną uwagę należy zwrócić na warunki odstąpienia od umowy, na zmiany w harmonogramie prac, zwiększenie kosztów budowy, a także wysokość kar umownych. Warto także sprawdzić, czy w umowie nie ma klauzul niedozwolonych.

Umowa rezerwacyjna

Umowy rezerwacyjne są zawierane w formie pisemnej. Rezerwacja często wygląda jak jednostronne oświadczenie nabywcy. Minusem takiej umowy jest częsta konieczność wpłaty na konto dewelopera opłaty rezerwacyjnej - zwykle wynosi ona około 10% wartości mieszkania. W momencie podpisania umowy przedwstępnej kwota ta zaliczana jest na poczet ceny mieszkania. 

Umowa przedwstępna

Umowa przedwstępna zawierana jest w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Porozumienie takie jest podpisywane tylko w odniesieniu do przedsięwzięć deweloperskich ukończonych i oddanych do użytku. W zależności od tego, czy podpiszemy umowę w formie pisemnej, czy też jako akt notarialny, będą nas jednak obowiązywały inne warunki. W pierwszym przypadku możemy liczyć tylko na odszkodowanie od dewelopera, w drugim natomiast możemy żądać zawarcia umowy przyrzeczonej.

Umowa deweloperska

Umowy deweloperskie zawierane są tylko w formie aktu notarialnego. Podpisuje się je po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego. Umowy te dotyczą przeniesienia praw własności na nabywcę lokalu lub nieruchomości.

Umowa sprzedaży

Umowy sprzedaży również są zawierane w formie aktu notarialnego. Dotyczą nabycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego przez kontrahenta niebędącego osobą fizyczną.

Nowe przepisy określają również przypadki, kiedy nabywca może odstąpić od umowy deweloperskiej. Wcześniej takie kwestie nie były regulowane ustawą, a jedynie uzgadniane indywidualnie w umowie pomiędzy stronami. Zawsze warto zadbać, aby w umowie znalazł się zapis, który zapewni kupującemu wypłatę kar umownych w wypadku opóźniania się inwestycji.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam