Konto z debetem też obniża zdolność kredytową

2015-02-10 14:29:31

Kluczową kwestią w momencie, gdy staramy się o kredyt, jest zdolność kredytowa, od której zależy kwota zaproponowanego przez bank kredytu. Na pogorszenie zdolności kredytowej wpływają m.in. spłacane pożyczki. A co w przypadku konta z saldem debetowym?

Zdolność kredytowa to zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Innymi słowy jest to wskaźnik ryzyka, jakie podejmuje bank lub inna instytucja finansowa, udzielając kredytu czy pożyczki.

Co wpływa na zdolność kredytową?

Banki, gdy badają naszą zdolność kredytową klienta, wezmą pod uwagę jego dochody, sprawdzą płynność finansową i wartość dotychczasowych zobowiązań, takich jak: kredyty, pożyczki czy nawet posiadanych limitów na kartach kredytowych.

Istotna będzie także długość okresu kredytowania, typ zadeklarowanych we wniosku kredytowym rat, waluta kredytu oraz dotychczasowa historia kredytowa.

Zamknąć debet?

Starając się o kredyt, warto pomyśleć o zamknięciu salda debetowego w koncie. Już samo posiadanie takiego produktu ma wpływ na zdolność kredytową. Banki biorą pod uwagę wysokość limitu, nawet jeśli z niego nie korzystamy. Zwykle saldo kredytowe traktuje się jako miesięczne obciążenie w wysokości 5 proc. przyznanego limitu.

Jak to wygląda w praktyce?

Przykładowo dla 2-osobowej rodziny ze średniomiesięcznym dochodem netto na poziomie 5000 zł dla kredytu w złotych polskich zdolność kształtuje się na poziomie 444 898 zł, gdy nie posiadamy debetów w koncie, jeśli natomiast suma wysokości dostępnych limitów w rachunkach bieżących, w tym debetów, kształtuje się na poziomie 1000 zł miesięcznie, zdolność wyniesie już 440 449 zł. Różnica jest więc widoczna.

Posiadany debet w koncie ma wpływ na naszą zdolność kredytową. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyna zmienna brana pod uwagę przy wyliczaniu zdolności kredytowej. Wyniki w różnych bankach mogą się kształtować na nieco odmiennych poziomach i jeśli jeden bank nie przyzna nam kredytu - lub przyzna go w niezadowalającej wysokości - warto próbować dalej.

Żaneta Pilarska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam