Czym SKOK różni się od banku?

2015-01-22 10:12:22

Czy wiesz, czym różnią się SKOK-i od banków komercyjnych? Sprawdź, czy różnice między nimi odgrywają one istotną rolę dla konsumenta, który chce skorzystać z kredytu lub pożyczki w danej instytucji.

Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, czyli SKOK, to instytucja finansowa, która w specyficzny sposób różni się od banku, choć świadczy całkiem podobny zakres usług finansowych. W Polsce zaczęły one powstawać w połowie lat 90.

Sprawdź też: Banki masowo zaczynają przejmować SKOK-i?

Spółdzielnia a spółka akcyjna

SKOK-i to instytucje finansowe, które są spółdzielniami. To odróżnia je już na wstępie od banków, które są spółkami akcyjnymi. W praktyce oznacza to tyle, że SKOK oferuje usługi tylko osobie zrzeszonej w kasie. Chcąc korzystać z usług SKOK-u, niezbędne więc będzie zostanie jego członkiem, co oznacza m.in. uiszczenie wkładu do wybranego przez nas SKOK-u i opłat członkowskich. W przypadku banku sytuacja jest zupełnie inna, bo wcale nie trzeba być jego akcjonariuszem, aby móc korzystać z udostępnianych przez bank usług.

Czym zajmują się SKOK-i?

SKOK-i udzielają lokat, prowadzą rachunki oszczędnościowe i oszczędnościowo-rozliczeniowe, a także udzielają pożyczek i kredytów. SKOK-i zajmują się ponadto pośrednictwem ubezpieczeniowym i rozliczeniami finansowymi. W tej materii, jak wcześniej wspomnieliśmy, są one całkiem podobne do banków, choć zgodnie z ich statutami powinny prowadzić działalność niemającą na celu zarabiania. Pożyczać jednak za darmo klientom nie pożyczają.

Co ważne, działalność SKOK-ów regulują różne przepisy. Jest to Ustawa o SKOK z 1995 roku ale również Prawo spółdzielcze, a także ustawy, którym podlegają również banki: Prawo bankowe i Ustawa o kredycie konsumenckim.

Bezpieczeństwo i monitoring

Jeśli posiadamy depozyty w banku, to gwarantowane są one przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Chroni on nas na wypadek niewypłacalności banku. Co się tyczy SKOK-ów, sytuacja jeszcze do 28 listopada 2013 r. wygląda nieco inaczej. W ich przypadku depozyty gwarantował specjalny fundusz stabilizacyjny SKOK-u. Służy on do zapewnienia stabilności finansowej kasy i jego obecność była wymagana przez przepisy ustawy o SKOK-ach. Od 29 listopada 2013 r. depozyty zgromadzone w SKOK-ach objęte są gwarancjami BFG, podobnie jak to ma miejsce w przypadku banków.

Sprawdź też: Pożyczki SKOK: nasza opinia

Różnica między bankami i SKOK-ami jeszcze kilka lat wstecz była również widoczna na poziomie nadzoru i monitoringu. W przypadku banków ich nadzorem zajmuje się Komisja Nadzoru Finansowego. SKOK-i nadzorowane były zaś jedynie przez Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościową, jednak od 27 października 2012 roku kontrolę nad SKOK-ami objęła - tak jak w zakresie banków - Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki zmianom, jakie nastały w ciągu ostatnich dwóch lat, klienci SKOK-ów (zwłaszcza deponenci) mogą czuć się bezpieczniej.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam