Kiedy nieściągnięte długi kredytowe się przedawnią?

2015-01-19 10:47:50

Zastanawiasz się, w jaki sposób polskie przepisy prawne regulują kwestie przedawnienia nieściągniętych długów kredytowych? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Przedawnienie nieściągniętych długów kredytowych to bardzo ważny temat zwłaszcza dla dłużników, którzy liczą na to, że wskutek upływu czasu bank machnie ręką na dług, którego to rej pory nie udało mu się odzyskać, a nierzetelny kredytobiorca, uchylający się do tej pory od zapłaty już nie będzie się musiał obawiać - zgodnie z prawem - kolejnych nękań ze strony windykatorów. Jak więc jest z długami kredytowymi - przedawniają się?

Sprawdź też: Bank upomina się o spłatę dawnego kredytu? Zgłoś przedawnienie

Ustawa a Kodeks cywilny

Kwestie związane z przedawnieniami umów kredytowych nie są regulowane przez Ustawę o kredycie konsumenckim - dodajmy: ani obecnie obowiązującą (z 2011 roku), ani poprzednią (z 20 lipca 2001 roku). Stosuje się więc w tym zakresie zapisy ogólne Kodeksu cywilnego.

Jak liczyć bieg przedawnienia?

Co prawda w Kodeksie cywilnym nie znajdziemy zapisów odnoszących się bezpośrednio do kredytów i pożyczek, ale za to w art. 118 przeczytamy, że roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po trzech latach. Ponieważ udzielanie kredytów jest związane z prowadzeniem przez bank, SKOK czy pozabankową firmę pożyczkową działalności gospodarczej, to właśnie ten termin, wyznaczony w art. 118, będzie się odnosił także do okresu przedawnienia roszczeń kredytowych.

Termin przedawnienia liczony jest od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (art. 120 § 1 K.c.), czyli np. po upływie okresu wypowiedzenia umowy kredytowej przez bank.

Nie zawsze tylko 3 lata

Trzeba pamiętać, że nie w każdej sytuacji upływ 3-letniego terminu oznacza przedawnienie długu. Dzieje się tak, gdy wcześniej doszło do przerwania biegu przedawnienia - wówczas zaczyna być on liczony od nowa. Będzie tak przykładowo sytuacji, gdy na mocy porozumień z kredytodawcą zmieniliśmy termin płatności, rozłożyliśmy nasze zaległości na raty lub ustanowiliśmy nowe zabezpieczenie spłat, w postaci np. weksla. To samo dotyczy sytuacji, gdy bank wystąpi do sądu z pozwem o zapłatę czy skieruje sprawę do komornika o wszczęcie egzekucji. Dodajmy, że gdy sprawą zajmuje się sąd lub komornik, termin przedawnienia w ogóle nie biegnie - aż do czasu zamknięcia postępowania.

Sprawdź też: Czy po przedawnieniu długów można spać spokojnie?

Plama na historii kredytowej

Pamiętajmy również o jednym - nawet jeśli nasz dług w banku się przedawni, a wierzyciel nie będzie mógł go odzyskać, to informacja o zaległym zadłużeniu popsuje historię kredytową konsumenta. To może uniemożliwić mu uzyskanie kolejnych pożyczek w przyszłości.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam