Bank zataił koszty pożyczki? Masz prawo do kredytu darmowego

2015-01-16 12:15:35

Jeśli bank nie poinformuje kredytobiorcy o wszystkich kosztach kredytu, to pamiętajmy, że prawo stoi po stronie konsumenta. Co dokładnie można zatem zdziałać w takiej sytuacji?

Od 18 grudnia 2011 roku obowiązuje nowa ustawa o kredycie konsumenckim. W tym dokumencie znajdziemy regulacje dotyczące uprawnień konsumenta, który nie został poinformowany przez bank o wszystkich kosztach kredytu.

Co powinna zawierać umowa kredytu?

  1. Według ustawy o kredycie konsumenckim umowa kredytowa musi być zawarta na piśmie, zawierając obowiązkowo określony zestaw informacji.
  2. W umowie znaleźć muszą się informacje teleadresowe kredytodawcy oraz konsumenta.
  3. Niezbędne jest także podanie rodzaju kredytu, całkowitej jego kwoty, a także czasu obowiązywania umowy.
  4. Kolejne klauzule to terminy i sposób wypłaty kredytu, stopa oprocentowania (plus warunki jej zmiany, indeks lub stopa referencyjna) oraz wskaźnik RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyrażona w procentach).
  5. W umowie musi znaleźć się także całkowita kwota do zapłaty, którą ustala się w dniu zawarcia umowy.
  6. Obowiązkowe jest także podanie zasad i terminów spłaty kredytu, a także informacji o innych kosztach, jakie konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową. Wśród nich są na przykład prowizje, marże i koszty usług dodatkowych.
  7. Pozostałe niezbędne klauzule to informacja o prawie konsumenta do przedterminowej spłaty kredytu - i ponoszonym wówczas koszcie), a także dane na temat terminu, sposobu i skutków odstąpienia od umowy.
  8. W dokumencie znaleźć się muszą informacje dotyczące zabezpieczenia i informacje o ubezpieczeniu spłaty zadłużenia, jeżeli takowe kwestie są przewidywane w umowie.
  9. Co więcej, umowa musi zawierać roczną stopę oprocentowania zadłużenia przeterminowanego

Jeżeli umowa nie zawiera którejś z wymienionych powyżej klauzul, to kredytobiorca ma prawo do sankcji kredytu darmowego.

Prawo do sankcji kredytu darmowego

Zapis o sankcji kredytu darmowego jest bardzo korzystny dla konsumenta i oznacza, że może on po złożeniu pisemnego oświadczenia zwracać kredytodawcy kredyt bez odsetek i kosztów dodatkowych.

Umowy, którym brakuje zasady i terminów spłaty pożyczki, spłacane są w miesięcznych, równych ratach. Gdy w dokumencie brakuje terminu spłaty, konsument ma pięć lat na zwrot pożyczonej kwoty (kredyty do 80 tys. zł). Powyżej 80 tys. zł na spłatę pozostaje 10 lat.  

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego przez kredytodawcę daje w ręce konsumenta mocny oręż, jakim jest prawo do sankcji kredytu darmowego.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam