Dla kogo preferencyjne kredyty dla wybranych zawodów?

2015-04-09 14:29:46

Dla przedstawicieli wybranych zawodów banki udostępniają często kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach. Które grupy zawodowe są uprawnione do korzystania z nich?

Banki mają w swojej ofercie wiele rodzajów kredytów i jeżeli tylko ubiegający się o kredyty gotówkowe, samochodowe czy hipoteczne spełniają warunki, posiadają określoną zdolność kredytową oraz pozytywną historię kredytową, mogą liczyć na pozytywne decyzje kredytodawców.

Od analizy ryzyka zależeć będzie w głównej mierze wysokość zaproponowanej danemu klientowi kwoty pożyczki, długość okresu spłaty, a także warunki kredytowania. Jeśli zarabiamy dużo, a ze swoich zobowiązań kredytowych wywiązujemy się przykładowo, możemy liczyć na niskie oprocentowanie, obniżenie prowizji, brak konieczności ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń czy uproszczenie formalności. By zyskać preferencyjne warunki czasem wcale jednak nie trzeba wiele wysiłku - wystarczy odpowiedni zawód.

Dlaczego banki premiują niektóre profesje?

Na wybrane profesje banki patrzą przychylnie. Dlaczego? Najważniejszy dla banku jest wiarygodny klient, który będzie regularnie spłacał swoje zadłużenie. Z tego powodu na specjalne traktowanie zwykle mogą liczyć osoby o dużym zaufaniu publicznym i największą szansą na stabilność swoich dochodów. Praca na umowę-zlecenie czy o dzieło nie daje pewności co do stałości pensji, nawet etatowcy mogą przecież zostać zwolnieni, że o ryzyku bankructwa małych firm już nie wspominamy. W tym kontekście przyszłość zawodowa i zarobkowa prawników, policjantów, komorników czy notariuszy wydaje się prezentować dość stabilnie.

Niekoniecznie taniej, ale na pewno mniej formalności

Preferencje kredytowe dla wybranych grup zawodowych nie zawsze polegają na obniżeniu kosztów spłaty proponowanych przez banki pożyczek. Częściej zaś następuje znaczne uproszczenie sposobu dokumentowania dochodów. Zwykle lekarzowi czy adwokatowi wystarczy okazać dowód osobisty i dyplom zawodowy, a bank wyliczy jego zdolność kredytową na podstawie danych statystycznych GUS-u o średnich zarobkach w branży, w której specjalizuje się wnioskodawca. Dla dopełnienia formalności potrzebne będzie też oświadczenie o dochodach oraz oświadczenia o braku zaległości wobec ZUS-u i urzędu skarbowego. Wszystko zależy od banku, który wyznacza zasady współpracy z daną grupą zawodową. 

Lista zawodów uprawniających do preferencyjnych kredytów

To, które zawody znajdą się na liście branż uprawniających do uzyskania kredytu na preferencyjnych warunkach, zależy od poszczególnych banków. Niemniej najczęściej na przywileje mogą liczyć:

 • lekarz,
 • stomatolog,
 • lekarz weterynarii,
 • notariusz,
 • prawnik,
 • adwokat,
 • radca prawny,
 • architekt,
 • doradca podatkowy,
 • księgowy,
 • nauczyciel,
 • komornik,
 • biegły rewident,
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • tłumacz przysięgły,
 • geodeta.
Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam