Jak szybko zastrzec skradzioną kartę do bankomatu?

2015-01-15 12:35:40

Karty debetowe to bardzo użyteczne narzędzia płatnicze. Wnioskujemy o ich wydanie standardowo przy zakładaniu kont osobistych w bankach, ponieważ ułatwiają i upraszczają korzystanie z naszych pieniędzy na rachunku. Niestety, może się zdarzyć, że stracimy kartę. Jak szybko zatem zastrzec skradziony plastik?

Karty debetowe wydawane są przez banki do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR-ów) klientów. Nosimy je najczęściej w portfelach lub razem z dokumentami. Każdemu właścicielowi karty czasem zdarzy się zapomnieć lub zgubić nie tylko kartę, ale także wszystkie posiadane dokumenty, jak dowód osobisty lub prawo jazdy. Nasz portfel może także zostać skradziony z całą zawartością. Jak powinniśmy się zachować w takim przypadku?

Przede wszystkim po kradzieży musimy zastrzec kartę płatniczą jak najszybciej. W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z bankiem, który wydał naszą kartę. Czas w tym przypadku ma bardzo duże znaczenie, ponieważ im dłużej zwlekamy, tym więcej możemy stracić pieniędzy.

Aby zastrzec skradzioną lub zgubioną kartę, wystarczy zadzwonić do banku i przedstawić konsultantowi zaistniałą sytuację. Problemem może okazać się numer do instytucji finansowej, która wydała kartę, ponieważ jest on zapisany na straconej karcie. Dodatkowo konsultant może zadać kilka trudnych pytać, by upewnić się, że rozmawia z właścicielem karty (pytania o dane).

Drugą możliwością zastrzeżenia zaginionego plastikowego środka płatniczego jest wizyta w palcówce bankowej. Udając się tam, musimy posiadać dokument potwierdzający naszą tożsamość. W przypadku, gdy oprócz karty straciliśmy także dowód osobisty i prawo jazdy, powinniśmy całą sprawę zgłosić na policji. Tam zostanie nam wydany tymczasowy dokument, z którym możemy udać się do banku.

Od 1 stycznia 2014 roku zaginioną kartę możemy także zgłosić pod numerem 828–8282–828, który został uruchomiony przez Związek Banków Polskich w celu szybszego i bardziej efektywnego zastrzegania skradzionych oraz zgubionych kart płatniczych. Dzwoniąc pod podany numer, możemy zgłosić utracona kartę o każdej porze z każdego miejsca na świecie, zarówno z telefonu komórkowego, jak i stacjonarnego. Podczas rozmowy wystarczy podać nazwę banku, który wydał utracona kartę i zostajemy przełączeni do centrum zastrzegania kart. Dzięki Systemowi Zastrzegania Kart możemy szybko i bez problemu zastrzec zaginioną kartę i tym samym zabezpieczyć nasze pieniądze.

Szybkie zastrzeżenie karty jest bardzo ważne, ponieważ od chwili zgłoszenia jej utraty to bank bierze odpowiedzialność za wydane z takiej karty środki finansowe.

Emilia Kasińska

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam