Niski WIBOR, wysokie marże, czyli prognozy dla kredytów hipotecznych w 2015 roku

2014-12-30 18:16:54

Kolejny rok będzie najprawdopodobniej kontynuacją czasu niskich stóp procentowych. Mimo, że niski WIBOR będzie zachęcał do zaciągania pożyczek, banki będą najprawdopodobniej rekompensowały sobie spadek zysków z kredytów poprzez zastosowanie wysokich marż. Sprawdź prognozy dla kredytów hipotecznych na 2015 rok.

Pierwsze zmiany na rynku kredytów hipotecznych pojawiły się już z początkiem roku 2014, chociażby w postaci wprowadzenia obowiązkowego 5-procentowego wkładu własnego. Zmianom w rekomendacjach KNF-u towarzyszyły ciągłe spadki stóp procentowych. Przyszły rok wcale nie będzie spokojniejszy pod względem zmian.

Podsumowanie zmian z 2014 roku

Od początku mijającego roku zaczął obowiązywać kredytobiorców hipotecznych wkład własny na poziomie 5 procent, co zostało wprowadzone w Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego.

Zmieniły się także zasady wyliczania zdolności kredytowej. W poprzednich latach do obliczeń przyjmowano okres spłaty ustalony na 25 lat, teraz jest to 30 lat. Takie podejście poprawiło zdolność kredytową klientów. KNF skróciła jednak maksymalny okres kredytowania. Teraz nie można zaciągnąć kredytu hipotecznego na dłużej niż 35 lat, chociaż Komisja sugeruje nieprzekraczanie 25 lat.

Ważną zmianą było także ograniczenie przyznawania kredytów walutowych. Zostało to prawnie usankcjonowane. Teraz kredyty walutowe mogą być udzielane tylko osobom zarabiającym w danej walucie.

Pewnym wsparciem na rynku kredytów hipotecznych był rządowy program Mieszkanie dla Młodych, chociaż dużym ograniczeniem jest możliwość zakupu mieszkania tylko z rynku pierwotnego.

Sprawdź też: Różnice między ratami równymi a malejącymi

Mijający rok to również okres rekordowo niskich stóp procentowych. Wpłynęły one na obniżenie WIBOR-u, który gwarantuje kredytobiorcom niższe oprocentowanie pożyczanych pieniędzy. Niestety, taka sytuacja pociągnęła za sobą wzrost marż kredytowych.

Prognozy na 2015 rok

Rok 2015 będzie przede wszystkim czasem dalszego wdrażania zaleceń Rekomendacji S KNF-u. Obowiązkowy wkład własny podniesiony zostanie do 10 procent.

Rok 2015 to również wejście w życie zaleceń Rekomendacji U, dotyczących ubezpieczeń oferowanych razem z kredytami. Klient będzie miał wybór, jeśli chodzi o firmę ubezpieczeniową, bank nie będzie mógł niczego narzucać w tej sprawie. Oznacza to jednak, że tak, jak dotychczas, instytucja finansowa będzie mogła zażądać wykupienia polisy, ale dostaniemy wolną rękę, co do wyboru towarzystwa ubezpieczeniowego. Niestety, może to doprowadzić do dalszej podwyżki marż kredytowych, ponieważ banki będą musiały jakoś zrekompensować sobie zmniejszenie dochodów z tytułu ubezpieczeń.

Możliwe są dalsze obniżki stóp procentowych. Zmianie ulegną też pewne elementy programu MdM, jak zwiększenie dopłat dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci do 20 procent. Zwiększy się także limit powierzchni oraz włączone zostaną inwestycje realizowane przez spółdzielnie mieszkaniowe.

Marzena Kazbieruk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam